Публікації

03.04.2019

Оцінка ефективності нейротрофічної терапії депресій

Д.м.н., проф. Марута та співавтори у 2016 році представили в «Українському віснику психоневрології» статтю про оцінку ефективності нейротрофічної терапії Церебролізином депресії.

Далі ...
02.04.2019

Церебролізин® при судинній деменції

Пошук потенційних препаратів, які б використовувалися для лікування судинної деменції (СД) – завдання першорядної важливості. Як можливі препарати розглядали блокатори кальцієвих каналів, цитиколін,…

Далі ...
01.04.2019

Ефективність комбінованої терапії rt-PA та Церебролізином при гострому ішемічному інсульті

W.Lang et al. у 2012 році опублікували у міжнародному журналі «Stroke» (Journal of Stroke) результати дослідження з вивчення ефективності та безпеки лікування Церебролізином після терапії rt-PA.

Далі ...
01.04.2019

Безпека та ефективність Церебролізину при відновленні рухових функцій після інсульту: метааналіз досліджень CARS

Цей метааналіз поєднує два дослідження CARS, які оцінюють ефективність Церебролізину у постінсультний період. Препарат спрямований на відновлення рухових функцій пацієнта.

Далі ...
01.04.2019

Рекомендації щодо нейрореабілітації пацієнтів після інсульту

Постінсультна реабілітація спрямована на продовження інтенсивної, невідкладної терапії з метою зменшення шкоди, завданої мозку хворого. Розрізняють ранню та пізню довгострокову реабілітацію.…

Далі ...
01.04.2019

Застосування Церебролізину у пацієнтів із судинною деменцією

Судинна деменція (СД) включає когнітивні дисфункції, що виникають через недостатнє кровопостачання тканини мозку, викликаного судинною патологією.

Далі ...
31.03.2019

Комбіноване лікування хвороби Альцгеймера

Під час монотерапії інгібіторами холінестерази (ІХЕ) у пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера (ХА), знижуються когнітивні, поведінкові та функціональні показники.

Далі ...
30.03.2019

Вплив Церебролізину на клінічні наслідки черепно-мозкової травми залежно від її ступеня тяжкості

Церебролізин® має нейротрофічні ефекти, здатні простимулювати виживання та зростання нейронів, мобілізувати регенеративний потенціал головного мозку.

Далі ...
29.03.2019

Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку

За даними ВООЗ травматичні ушкодження головного мозку (ТПГМ) – поширена причина смертності та інвалідизації в осіб молодого віку. Тому актуально стоїть питання пошуку терапевтичних засобів, які мають…

Далі ...
28.03.2019

Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного пошкодження головного мозку

Останні наукові дані показали, що препарати, які впливають на один патогенетичний чинник ТПГМ, неефективні. Доцільніше застосовувати мультимодальні препарати, що впливають на низку патогенетичних…

Далі ...
27.03.2019

Відновлення нейронів під час лікування гострого інсульту. Ускладнення та реабілітація після інсульту

У статті наведено короткий огляд доповідей, представлених на науковому симпозіумі EVER (2017 рік). Головним доповідачем симпозіуму був Prof. Muresanu. Він розглянув потенційні можливості відновлення…

Далі ...
24.03.2019

Церебролізин®. Клінічне застосування при інсульті

Завдання терапії при інсульті – знизити смертність та інвалідизацію хворих. Сучасний стандарт допомоги у цьому випадку включає організоване лікування, реперфузію, ранню мобілізацію.

Далі ...