Церебролізин: відео

Професор Брайнін. Інтерв'ю

Результати проспективного метааналізу серії досліджень CAPTAIN. Дубров С.О.

Патогенетична роль нейротрофогенів в комплексній терапії хвороби Паркінсона. І.Н. Карабань, ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМ. Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»

Міщенко Т. С., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, Головний науковий співробітник ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України". Інтерв'ю

Володимир Голик. Презентація щодо Європейської Академії неврології, її настанов та свіжих настанов щодо застосування Церебролізину

Приват-доцент доктор Хельмут Тріммель. Інтерв'ю

Церебролізин: реабілітація після інсульту. Факти та дослідження

Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II. В.В. Білошицький, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"

Аудіо-дискусія з актуальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії. «Інтенсивна терапія ГПМК»

Эффективность и безопасность Церебролизина в нейровосстановлении после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Результаты исследования CAPTAIN II. Интервью проф. Мурешану

Интервью с доктором Винклером

Уникальность Церебролизина

ДЭП и когнитивные расстройства

Фильм «Нейротрофическая активность Церебролизина»

Фильм «Нейрореабилитация после инсульта»

Фильм «Церебролизин и восстановление после инсульта (CARS)»

Фильм «Реабилитация после инсульта»

Научные дебаты «Нейротрофическая терапия постинсультных депрессий: PRO and CONTRA»

Лекция доктора Винклера

Интервью проф. Борнштейна (CASTA)

Интервью проф. Мурешану