Церебролізин: відео

Лікування спрямоване у майбутнє. Професор Сергій Московко

Досягнення та проблеми реабілітації після інсульту. Dr. Andreas Winkler

Правові аспекти медичної практики в сучасних умовах

Післяінсультні когнітивні порушення та деменція: напрямки допомоги у практиці сімейного лікаря. Проф. Московко С.П.

Лікування після інсульту

Церебролізин при когнітивних розладах

Позиції застосування Церебролізину для підсилення реабілітації в післяінсультному періоді в міжнародних рекомендаціях. Проф. Московко С.П., Вінниця

Післяопераційний делірій: теоретичні та практичні аспекти. Док. мед. н., проф. Лоскутов О.А.

Серія досліджень CAPTAIN 

Професор Брайнін. Інтерв'ю

Результати проспективного метааналізу серії досліджень CAPTAIN. Дубров С.О.

Патогенетична роль нейротрофогенів в комплексній терапії хвороби Паркінсона. І.Н. Карабань, ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМ. Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»

Міщенко Т. С., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, Головний науковий співробітник ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України". Інтерв'ю

Володимир Голик. Настанова Європейської академії неврології щодо моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту

Приват-доцент доктор Хельмут Тріммель. Інтерв'ю

Церебролізин: реабілітація після інсульту. Факти та дослідження

Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II. В.В. Білошицький, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"

Аудіо-дискусія з актуальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії. «Інтенсивна терапія ГПМК»

Ефективність та безпека Церебролізину у нейровідновленні після черепно-мозкової травми (ЧМТ). Результати дослідження CAPTAIN II. Інтерв'ю проф. Мурешану

Інтерв'ю з доктором Вінклером

Унікальність Церебролізину

ДЕП та когнітивні розлади

Фільм «Нейротрофічна активність Церебролізину»

Фільм «Нейрореабілітація після інсульту»

Фільм «Церебролізин® та відновлення після інсульту (CARS)»

Фільм «Реабілітація після інсульту»

Наукові дебати «Нейротрофічна терапія постінсультних депресій: PRO and CONTRA»

Лекція доктора Вінклера

Інтерв'ю проф. Борнштейна (CASTA)

Інтерв'ю проф. Мурешану