НОВИЙ МЕТААНАЛІЗ ПІДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ

У всьому світі ЧМТ є головною причиною смерті та інвалідності, пов’язаної з травмами й з руйнівним впливом на пацієнтів та їхні сім’ї! ЧМТ середнього та важкого ступеня тяжкості призводить до смерті в 30-40 % випадків. Люди, що вижили, відчувають значні фізичні, психічні, емоційні та когнітивні порушення, які знижують якість життя цих людей та їхніх сімей. ЧМТ має дуже високий економічний вплив на людей, їхні сім’ї та на суспільство в цілому.

Метааналіз досліджень CAPTAIN підтверджує безпеку та ефективність Церебролізину після черепно-мозкової травми від середнього до тяжкого ступеня тяжкості, відкриваючи нові можливості для нейропротекції в гострій стадії та довготривалого нейровідновлення.
Він узагальнює результати обох досліджень, оцінює вплив Церебролізину при черепно-мозковій травмі від середнього до тяжкого ступеня тяжкості.

Церебролізин® надає ефективне лікування після ЧМТ завдяки:

• Забезпеченню нейропротекції в гострій стадії.

• Поліпшенню раннього відновлення.

• Покращенню якості життя.

• Порятунку життя.

Повний метааналіз досліджень CAPTAIN й інші матеріали представлені нижче.

Презентація «Ефективність Церебролізину після черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеня тяжкості: Метааналіз СAPTAIN»

Стаття «Церебролізин після черепно-мозкової травми середнього і тяжкого ступеня: проспективний метааналіз серії досліджень CAPTAIN»

Матеріал «Метааналіз CAPTAIN Переваги Церебролізину як допоміжної терапії черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня»

Ефективність та безпека застосування Церебролізину для нейровідновлення після ЧМТ середнього та тяжкого ступеня: результати дослідження CAPTAIN II

Було проведено одноцентрове проспективне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази IIIb/IV. Для участі у ньому відбиралися пацієнти, стан яких за шкалою коми Глазго (ШКГ) оцінювався у 7-12 балів. На додаток до стандартного протоколу лікування вони отримували Церебролізин® 50 мл на добу протягом 10 днів, а потім ще два додаткові курси лікування Церебролізином у дозі 10 мл на добу протягом 10 днів. Критерії ефективності ми оцінювали на 10, 30 та 90-й день після ЧМТ відповідно до принципу a priori упорядкованих гіпотез за допомогою багатомірного спрямованого тесту, що показує глобальний статус пацієнтів після ЧМТ.

Первинна кінцева точка, багатовимірний комплекс з 13 шкал і результатів, продемонструвала перевагу Церебролізину на 10-й, 30-й та 90-й день, яка була статистично достовірною.

Таким чином, результати дослідження CAPTAIN підтвердили ефективність та безпеку Церебролізину при ЧМТ середнього та тяжкого ступеня, поєднуючи аргументи на користь застосування мультимодальних препаратів та багатовимірного підходу в оцінці результатів.

Презентація «Результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Стаття «Ефективність та безпека застосування Церебролізину після ЧМТ середнього та тяжкого ступеня: результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Матеріал «Результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Матеріал «Ефекти раннього лікування ЧМТ» >>>

 

Статті та матеріали

Вплив Церебролізину на клінічні результати черепно-мозкової травми в залежності від її ступеня тяжкості.

В оглядовій статті наведено дані багатоцентрового ретроспективного дослідження ефективності та безпеки додаткової терапії Церебролізином у дозах 20 мл на добу або 30 мл на добу у пацієнтів із черепно-мозковою травмою (ЧМТ) залежно від її ступеня тяжкості. У порівнянні з контрольною групою пацієнтів, яким призначалася тільки стандартна терапія, у пацієнтів, що отримували Церебролізин®, зафіксовано покращення показників клінічних результатів через 10 днів у випадках ЧМТ легкого ступеня тяжкості та через 10 і 30 днів у випадках ЧМТ середнього й тяжкого ступеня. Дозозалежний ефект Церебролізину на відновлення після ЧМТ підтверджувався дозозалежними відмінностями та статистично значущими кореляціями в тривалості терапії, що спостерігаються в оцінках результатів. Безпека та переносимість Церебролізину® у пацієнтів з ЧМТ була дуже гарною. Таким чином, рання терапія Церебролізином є безпечною та сприяє покращенню результатів ЧМТ.

Стаття "Вплив Церебролізину® на клінічні результати черепно-мозкової травми залежно від її ступеня тяжкості"
 
 

Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку
KONIG P. та співавтори

Було проведено подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження додаткового включення Церебролізину в схеми лікування гострих травматичних ушкоджень головного мозку. Дослідження проводилося в п'яти центрах і включало 44 пацієнти, по 22 у кожній групі. Для оцінки хворих застосовували шкалу ком Глазго, шкалу загального клінічного враження та коротку синдромну шкалу. Контролювалися життєво важливі параметри організму та лабораторні показники.

Церебролізин®/плацебо вводилися внутрішньовенно крапельно щодня протягом 21 дня. Результати статистичного аналізу при порівнянні вихідних даних та даних про стан пацієнтів оцінювалися за шкалами наприкінці кожного тижня, свідчили про суттєві відмінності між групами Церебролізину та плацебо: у хворих, які отримували Церебролізин®, спостерігалося швидше та значуще покращення, що збігалося за часом із початком застосування препарату.

Попри методологічні проблеми, властиві дослідженням хворих з травматичними ушкодженнями головного мозку з відносно невеликим складом груп, достовірність отриманих нами результатів стосувалася двох аспектів лікування — можливості застосування специфічного агента, що впливає на внутрішньоклітинні структури, метаболізм нейронів та мозку в цілому, а також швидшого досягнення ремісії завдяки зазначеній дії.

Подібний ефект препарату зумовлював ранній початок реабілітації, зменшуючи тривалість перебування пацієнта в стаціонарі .  

Завантажити статтю: KONIG P., WAANDERS R., WITZMANN A., LANNER G., HAFFNER Z., HANINEC P., GMEINBAUER R., ZIMMERMANN-MEINZINGER S. "Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку" >>>

 
Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного ушкодження головного мозку
X. Anton Alvarez та співавтори

Травматичне пошкодження головного мозку (ТПГМ) є важким захворюванням, що має великий соціально-економічний вплив, оскільки щорічно вражає понад 10 млн людей у ​​всьому світі та призводить до високої частоти госпіталізації, інвалідизації та смертності. Попри те, що виживання після ТПГМ безперервно збільшувалося протягом останніх десятиліть, особливо в країнах, що розвиваються, впровадження ефективної лікарської терапії для успішного лікування ТПГМ, як і раніше, є актуальним завданням.

Всі важливі дослідження, виконані до сьогоднішнього дня з препаратами, націленими на корекцію якогось одного патогенетичного механізму ТПГМ, виявилися безуспішними. Можливо, це пов'язано з тим, що патофізіологія ТПГМ включає безліч різних клітинних і молекулярних механізмів вторинного пошкодження головного мозку.

Враховуючи сучасні наукові дані про залучення пептид-опосередкованих механізмів у процеси пошкодження та репарації мозку після ТПГМ, пептидергічні засоби необхідно розглядати як альтернативну мультимодальну (спрямовану на безліч патогенетичних процесів) терапію, покликану поліпшити гострі результати та довгострокове відновлення у пацієнтів.

У попередніх рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях, а також у відкритих дослідженнях, виконаних до сьогоднішнього дня з пептидергічним засобом Церебролізин® (EVER Neuro Pharma GmbH, Унтерах, Австрія) та ендогенними нейропептидами прогестероном й еритропоетином, були отримані позитивні клінічні результати. У пацієнтів, які отримували Церебролізин®, спостерігалося швидше клінічне відновлення, скорочення часу госпіталізації та кращі довгострокові результати.

У цьому огляді наводиться наукове обґрунтування та клінічні дані про доцільність розробки мультимодальних пептидергічних засобів як терапевтичної альтернативи для ефективного лікування пацієнтів з ТПГМ.

Завантажити статтю: X. Anton Alvarez, Jesus Figueroa, Dafin Muresanu. "Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного ушкодження головного мозку" >>>