Церебролізин® у пацієнтів із травматичним ушкодженням головного мозку: систематичний огляд та метааналіз (Польща)

У даному огляді наведено метааналіз, проведений польськими авторами у 2023 році, у якому вони аналізують останні звіти про клінічні дослідження застосування Церебролізину в пацієнтів з травматичним ушкодженням головного мозку. Автори здійснили пошук у базах даних: Pub Med, Cinahl, Web of Science та Embase з моменту створення відповідної бази даних до 11 липня 2022 року. Десять клінічних досліджень відповідали вимогам пошуку й були включені в остаточний аналіз, включно з ретроспективними й проспективними дослідженнями 8749 пацієнтів. Лікування Церебролізином асоціювалося зі статистично вірогідною зміною показників за шкалою коми Глазго та шкалою результатів Глазго. Лікування не вплинуло на смертність з будь-якої причини й тривалість перебування в лікарні. Результати підтверджують сприятливий вплив лікування Церебролізином на клінічні результати пацієнтів після травматичного ушкодження головного мозку. Скачати матеріал >>>

Нові клінічні рекомендації з лікування ЧМТ (Канадський огляд ERABI та Румунські протоколи)

Церебролізин, після численних клінічних досліджень (20 587 пацієнтів брали участь у 118 клінічних дослідженнях, з них 5 411 у 43 подвійних сліпих рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях) був включений до клінічних рекомендацій з лікування черепно-мозкової травми провідних західних країн, які є референтними для України, як препарат, який може покращити раннє відновлення після травми та покращити відновлення когнітивної функції та уваги у пацієнтів після черепно-мозкової травми. Зокрема: 

1) Канадський огляд доказової бази в лікування черепно-мозкової травми середного та важкого ступеню тяжкості ERABI, оновлений в 2022 році, рекомендує Церебролізин з рівнем доказовості 1в як ефективне лікування, яке може покращити когнітивне відновлення після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеню важкості. Скачати матеріал >>>

2) Румунські протоколи з лікування черепно-мозкової травми рекомендують використання Церебролізину:  в гострій  фазі в дозуванні 30-50 мл/добу, розведені в 50-100 мл стандартного інфузійного розчину, в/в інфузійно, повільна інфузія, тривалість: 10-20 днів; в фазі нейрореабілітації: періодичне хронічне лікування курсами по 10 - 20 днів, 10-30 мл/добу в/м або в/в інфузійно 10-20 днів поспіль/місяць, щомісяця в перший рік після черепно-мозкової травми, потім можна застосовувати довгостроково з дотриманням між курсами лікування періодів без лікування з мінімальною тривалістю, рівною тривалості попередньому курсу.; після першого року курси можна зменшити, залежно від терапевтичної відповіді, до 4 на рік (один раз на 3 місяці). Скачати матеріал >>>

«Клінічні рекомендації з надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними, психічними та поведінковими розладами»

ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України»

Клінічні рекомендації з надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними, психічними та поведінковими розладами / за ред. професора Волошина П.В., професора Лінського І.В., професора Марути Н.О., професора Волошиної Н.П., професора Міщенка В.М., професора Дубенка А.Є. — Харків: Видавець Строков Д.В., 2021. — 376с.

«Застосування Церебролізину в/в 30 мл/добу якомога швидше (від 24-72 годин після інсульту) і якщо добре переноситься – протягом 21 дня додатково до реабілітації (Іb; B-NR)». Скачати документ >>>

Клінічні настанови EAN і EFNR

Клінічні настанови EAN і EFNR (поновлена версія, 11-2021). Українська версія клінічних настанов >>>

Клінічні настанови EAN і EFNR. Повна англомовна версія клінічних настанов у форматі PDF >>>

Клінічні настанови Європейської Академії Неврології (EAN) та Європейської Федерації Нейрореабілітації (EFNR) по фармакологічній підтримці ранньої моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту опубліковані в Європейському журналі неврології 21 червня 2021 року, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.14936

Ці настанови були розроблені згідно з системою оцінки доказової бази GRADE з використанням системи пошуку PubMed, Cochrane Library, Embase з аналізом досліджень по фармакологічному втручанню в реабілітації після інсульту в перші 7 днів (включно) після інсульту, яке було проведено разом з нейрореабілітацією.

Після аналізу 17 969 унікальних записів в базі даних (57 001 оригінальних вихідних результатів) Церебролізин® (30 мл внутрішньовенно, мінімум 10 днів) та циталопрам (20 мг в день, перорально) були рекомендовані для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту.

Ці клінічні настанови надають інформацію для лікарів стосовно чинної фармакологічної підтримки нейрореабілітації. Оновлення цього матеріалу роз’яснює наявні питання, дає основу для покращення чинних рекомендацій та розширює терапевтичні опції для відновлення пацієнтів після інсульту.

 

Церебролізин® — найкращий лікарський засіб для відновлення після інсульту!

Підтверджено багатьма рекомендаціями.

Скачати брошюру про Церебролізин >>>

НОВИЙ МЕТААНАЛІЗ ПІДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ

У всьому світі ЧМТ є головною причиною смерті та інвалідності, пов’язаної з травмами й з руйнівним впливом на пацієнтів та їхні сім’ї! ЧМТ середнього та важкого ступеня тяжкості призводить до смерті в 30-40 % випадків. Люди, що вижили, відчувають значні фізичні, психічні, емоційні та когнітивні порушення, які знижують якість життя цих людей та їхніх сімей. ЧМТ має дуже високий економічний вплив на людей, їхні сім’ї та на суспільство в цілому.

Метааналіз досліджень CAPTAIN підтверджує безпеку та ефективність Церебролізину після черепно-мозкової травми від середнього до тяжкого ступеня тяжкості, відкриваючи нові можливості для нейропротекції в гострій стадії та довготривалого нейровідновлення.
Він узагальнює результати обох досліджень, оцінює вплив Церебролізину при черепно-мозковій травмі від середнього до тяжкого ступеня тяжкості.

Церебролізин® надає ефективне лікування після ЧМТ завдяки:

• Забезпеченню нейропротекції в гострій стадії.

• Поліпшенню раннього відновлення.

• Покращенню якості життя.

• Порятунку життя.

Повний метааналіз досліджень CAPTAIN й інші матеріали представлені нижче.

Презентація «Ефективність Церебролізину після черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеня тяжкості: Метааналіз СAPTAIN»

Стаття «Церебролізин після черепно-мозкової травми середнього і тяжкого ступеня: проспективний метааналіз серії досліджень CAPTAIN»

Матеріал «Метааналіз CAPTAIN Переваги Церебролізину як допоміжної терапії черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня»

Ефективність та безпека застосування Церебролізину для нейровідновлення після ЧМТ середнього та тяжкого ступеня: результати дослідження CAPTAIN II

Було проведено одноцентрове проспективне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази IIIb/IV. Для участі у ньому відбиралися пацієнти, стан яких за шкалою коми Глазго (ШКГ) оцінювався у 7-12 балів. На додаток до стандартного протоколу лікування вони отримували Церебролізин® 50 мл на добу протягом 10 днів, а потім ще два додаткові курси лікування Церебролізином у дозі 10 мл на добу протягом 10 днів. Критерії ефективності ми оцінювали на 10, 30 та 90-й день після ЧМТ відповідно до принципу a priori упорядкованих гіпотез за допомогою багатомірного спрямованого тесту, що показує глобальний статус пацієнтів після ЧМТ.

Первинна кінцева точка, багатовимірний комплекс з 13 шкал і результатів, продемонструвала перевагу Церебролізину на 10-й, 30-й та 90-й день, яка була статистично достовірною.

Таким чином, результати дослідження CAPTAIN підтвердили ефективність та безпеку Церебролізину при ЧМТ середнього та тяжкого ступеня, поєднуючи аргументи на користь застосування мультимодальних препаратів та багатовимірного підходу в оцінці результатів.

Презентація «Результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Стаття «Ефективність та безпека застосування Церебролізину після ЧМТ середнього та тяжкого ступеня: результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Матеріал «Результати дослідження CAPTAIN II» >>>

Матеріал «Ефекти раннього лікування ЧМТ» >>>

 

Статті та матеріали

Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів із бойовими травматичними ураженнями головного мозку

Останнім часом спостерігається зростання частоти бойової черепно-мозкової травми (БЧМТ) у результаті бойових дій у зонi АТО. Когнітивна реабілітація хворих iз гострими травматичними ураженнями головного мозку, а саме ЧМТ, тісно пов’язана з іншими напрямками реабілітації, включаючи медикаментозну та фізичну терапію, інтеграцію пацiєнта в суспільство, психологічну та просвітницьку роботу з членами його родини. Неадекватне та несистематичне лікування хворих із такими розладами часто є основною причиною тривалої декомпенсації захворювання, що значно погіршує рівень життя пацієнтів та знижує ефективність їх праці. 

Метою цієї роботи була оптимізація лікувальної тактики, а саме когнітивної реабілітації хворих із наслідками закритої БЧМТ середнього ступеня тяжкості на підставі вивчення клініко-когнітивних змін. Було обстежено 28 пацієнтів віком від 20 до 45 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділеннях нейротравми та нейрореабілітації ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ), із наслідками закритої БЧМТ (середнього ступеня тяжкості з давністю захворювання від 3 місяців до 1,5 року (шифр діагнозу за МКХ-10 — Т90)). Усім пацієнтам на 1-й та 14-й день лікування проводилися клініко-неврологічні, інструментальні, нейропсихологічні обстеження. Усі хворi разом із препаратом Церебролізин 20,0 в/в краплинно отримували загальноприйняту симптоматичну терапію. Висновки: порушення когнітивних функцій є невід’ємною складовою клінічних наслідків закритої БЧМТ.

Використання в лікувальній тактиці препарату Церебролізин у пацієнтів із наслідками БЧМТ середнього ступеня тяжкості покращує відновлення порушених неврологічних функцій, зокрема когнітивних.

Матеріал "Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів із бойовими травматичними ураженнями головного мозку" >>>
 

 

Вплив Церебролізину на клінічні результати черепно-мозкової травми в залежності від її ступеня тяжкості

В оглядовій статті наведено дані багатоцентрового ретроспективного дослідження ефективності та безпеки додаткової терапії Церебролізином у дозах 20 мл на добу або 30 мл на добу у пацієнтів із черепно-мозковою травмою (ЧМТ) залежно від її ступеня тяжкості. У порівнянні з контрольною групою пацієнтів, яким призначалася тільки стандартна терапія, у пацієнтів, що отримували Церебролізин®, зафіксовано покращення показників клінічних результатів через 10 днів у випадках ЧМТ легкого ступеня тяжкості та через 10 і 30 днів у випадках ЧМТ середнього й тяжкого ступеня. Дозозалежний ефект Церебролізину на відновлення після ЧМТ підтверджувався дозозалежними відмінностями та статистично значущими кореляціями в тривалості терапії, що спостерігаються в оцінках результатів. Безпека та переносимість Церебролізину® у пацієнтів з ЧМТ була дуже гарною. Таким чином, рання терапія Церебролізином є безпечною та сприяє покращенню результатів ЧМТ.

Стаття "Вплив Церебролізину® на клінічні результати черепно-мозкової травми залежно від її ступеня тяжкості"
 
 

Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку
KONIG P. та співавтори

Було проведено подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження додаткового включення Церебролізину в схеми лікування гострих травматичних ушкоджень головного мозку. Дослідження проводилося в п'яти центрах і включало 44 пацієнти, по 22 у кожній групі. Для оцінки хворих застосовували шкалу ком Глазго, шкалу загального клінічного враження та коротку синдромну шкалу. Контролювалися життєво важливі параметри організму та лабораторні показники.

Церебролізин®/плацебо вводилися внутрішньовенно крапельно щодня протягом 21 дня. Результати статистичного аналізу при порівнянні вихідних даних та даних про стан пацієнтів оцінювалися за шкалами наприкінці кожного тижня, свідчили про суттєві відмінності між групами Церебролізину та плацебо: у хворих, які отримували Церебролізин®, спостерігалося швидше та значуще покращення, що збігалося за часом із початком застосування препарату.

Попри методологічні проблеми, властиві дослідженням хворих з травматичними ушкодженнями головного мозку з відносно невеликим складом груп, достовірність отриманих нами результатів стосувалася двох аспектів лікування — можливості застосування специфічного агента, що впливає на внутрішньоклітинні структури, метаболізм нейронів та мозку в цілому, а також швидшого досягнення ремісії завдяки зазначеній дії.

Подібний ефект препарату зумовлював ранній початок реабілітації, зменшуючи тривалість перебування пацієнта в стаціонарі .  

Завантажити статтю: KONIG P., WAANDERS R., WITZMANN A., LANNER G., HAFFNER Z., HANINEC P., GMEINBAUER R., ZIMMERMANN-MEINZINGER S. "Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку" >>>

 
Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного ушкодження головного мозку
X. Anton Alvarez та співавтори

Травматичне пошкодження головного мозку (ТПГМ) є важким захворюванням, що має великий соціально-економічний вплив, оскільки щорічно вражає понад 10 млн людей у ​​всьому світі та призводить до високої частоти госпіталізації, інвалідизації та смертності. Попри те, що виживання після ТПГМ безперервно збільшувалося протягом останніх десятиліть, особливо в країнах, що розвиваються, впровадження ефективної лікарської терапії для успішного лікування ТПГМ, як і раніше, є актуальним завданням.

Всі важливі дослідження, виконані до сьогоднішнього дня з препаратами, націленими на корекцію якогось одного патогенетичного механізму ТПГМ, виявилися безуспішними. Можливо, це пов'язано з тим, що патофізіологія ТПГМ включає безліч різних клітинних і молекулярних механізмів вторинного пошкодження головного мозку.

Враховуючи сучасні наукові дані про залучення пептид-опосередкованих механізмів у процеси пошкодження та репарації мозку після ТПГМ, пептидергічні засоби необхідно розглядати як альтернативну мультимодальну (спрямовану на безліч патогенетичних процесів) терапію, покликану поліпшити гострі результати та довгострокове відновлення у пацієнтів.

У попередніх рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях, а також у відкритих дослідженнях, виконаних до сьогоднішнього дня з пептидергічним засобом Церебролізин® (EVER Neuro Pharma GmbH, Унтерах, Австрія) та ендогенними нейропептидами прогестероном й еритропоетином, були отримані позитивні клінічні результати. У пацієнтів, які отримували Церебролізин®, спостерігалося швидше клінічне відновлення, скорочення часу госпіталізації та кращі довгострокові результати.

У цьому огляді наводиться наукове обґрунтування та клінічні дані про доцільність розробки мультимодальних пептидергічних засобів як терапевтичної альтернативи для ефективного лікування пацієнтів з ТПГМ.

Завантажити статтю: X. Anton Alvarez, Jesus Figueroa, Dafin Muresanu. "Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного ушкодження головного мозку" >>>