Науково-практичні проекти ЕВЕР Фарма

ACURE — програма післяінсультної реабілітації в Україні

ACURE(Austrian Cooperation Ukraine RЕhabilitation) — це спільна програма австрійських товариств нейрореабілітації та низки відповідних профільних організацій України, яка розроблена з метою поглиблення співпраці двох країн у сфері реабілітації пацієнтів після інсульту та черепно-мозкової травми.

Етапи програми ACURE

Перший етап програми був здійснений у березні 2019 року, коли австрійські колеги та вітчизняні фахівці з реабілітації відвідали реабілітаційні відділення з різними рівнями професійного розвитку, щоб зрозуміти поточну ситуацію та ознайомитися з незадоволеними потребами місцевої реабілітаційної практики. У межах спільної навчальної програми для встановлення та стандартизації нейрореабілітаційної практики в Україні було розроблено Меморандум про співпрацю, який підписали Всеукраїнське товариство нейрореабілітації, Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, Українське товариство неврологів, психіатрів та наркологів, Австрійські товариства нейрореабілітації та австрійська компанія «EВЕР Фарма».

Згідно з Меморандумом формами співпраці є навчання команди фахівців із реабілітації з України в провідних нейрореабілітаційних шпиталях Австрії; залучення представників Товариства нейрореабілітації Австрії до тренінгів із нейрореабілітації на теренах України. У вересні–жовтні 2019 року провели другу фазу (три тижні виїзної практики для українських лікарів в австрійських реабілітаційних лікарнях, зокрема тиждень — із гострої післяінсультної реабілітації, два — реабілітації у післягострому періоді). Після проходження стажування національні тренери завідувач відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ ІНПН НАМН України, д-р мед. наук, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна Владислав Міщенко; лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, асистент кафедри нейрореабілітації, пульмонології та фтізіатрії Факультету післядипломної освіти УжНУ Катерина Зінов’єва та лікар-невролог, завідувачка Центру медичної реабілітації КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» Лідія Майкут розпочали впровадження навчальних програм в Україні. 

Третій етап розпочався з триденного практичного навчання у відділенні нейрореабілітації Київської обласної клінічної лікарні. У тренінгу взяли участь 27 лікарів загальної практики й терапевтів. Подальшу просвітницьку діяльність було організовано за регіональним принципом (Схід, Захід і Центр–Південь) із вісьмома регіонами в кожному та провідними лікарнями в кожному регіоні як основними місцями проведення тренінгів.

Результати проведення навчальних заходів

Із лютого 2020 року до листопада 2021 року близько 500 лікарів і фахівців із реабілітації пройшли навчання на 32 тренінгах, що відбулися в закладах охорони здоров’я обласних центрів України, та отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації у сфері практичної нейрореабілітації пацієнтів з інсультом. Реабілітаційні команди відділень, які надають практичну реабілітаційну допомогу пацієнтам після інсульту, під час цих заходів ділилися досвідом мультипрофесійного формату щодо реабілітаційної допомоги та організації комплексної роботи у міждисциплінарній команді.

Учасниками заходів були неврологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, фізичні терапевти, які забезпечують комплексну систему нейрореабілітації пацієнтів після інсульту та черепно-мозкових травм. Із листопада 2020 року до лютого 2022 року відбулося дев’ять онлайн-платформ для 1 562 зареєстрованих медичних працівників, які зібрали понад 9 тис. переглядів на YouTube. 

Програма ESO EAST

ESO EAST — це перша комплексна програма вдосконалення терапії інсульту за підтримки ESO, яку реалізують у країнах Східної Європи, зокрема в Україні, за участю фахівців із лікування інсульту, професійних організацій та органів влади.

Програму ESO EAST, впровадження якої заплановане щонайменше на період 2015–2022 рр., вибудовано на трьох «стовпах»:

1. Створення високопрофесійної інфраструктури з надійним управлінням та комунікаційними інструментами, залученням усіх зацікавлених сторін.

2. Поліпшення якості лікування при інсульті завдяки:
    • використанню нещодавно розробленого Реєстру оцінювання якості підходів до лікування пацієнтів з інсультом (RES-Q) та чинного Реєстру безпечного здійснення терапії інсульту (SITS);
    • впровадженню навчання спеціалістів із лікування пацієнтів з інсультом.

3. Налагодження зв’язків між національними та міжнародними професійними організаціями, міністерствами охорони здоров’я тощо; надання актуальної інформації про верифіковані результати досліджень та прийняті рішення щодо вдосконалення підходів до лікування пацієнтів з інсультом.

Науково-освітні проекти

Єдиним глобальним координатором науково-освітньої діяльності є Міжнародна школа з неврології (International School of Neurology) – громадська організація, створена за ініціативи компанії ЕВЕР Нейро Фарма, а також провідних світових клінік та університетів, яка об'єднує низку навчальних програм для лікарів нейро-спеціальностей:

 • Міжнародна літня школа

 • Міжнародний освітній курс з нейрореабілітації

 • Міжнародна літня школа з неврології.

Міжнародна школа з неврології створена та розвивається за підтримки Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова АМН України, Інституту геронтології НАМН України ім. Д.Ф. Чеботарьова, а також відомих міжнародних організацій: Університету медицини та фармації (Клуж-Напока, Румунія), Тель-Авівського університету (Тель-Авів, Ізраїль), Міжнародної школи неврології, Товариства з вивчення нейропротекції та нейропластичності (SSNN). 

Школа стартувала у вересні 2011 р.

Міжнародна школа з неврології/International School of Neurology (Міжнародна літня школа/International Summer School) >>>

Вузькоспеціалізований короткий освітній курс з неврології (Neurology Subspecialty Short Course) >>>