Захворювання

Понад 10 мільйонів людей щороку зазнають травматичних ушкоджень головного мозку (ТПГМ), а в Україні це число становить 200 тисяч людей. Найвища частота ТПГМ спостерігається у молоді (15-25 років) та людей похилого віку (старше 75 років). Захворювання призводить до високої смертності (18 смертельних випадків на 100 тисяч пацієнтів) та інвалідизації (в Україні інвалідність з цієї причини одержало понад 1 мільйон осіб). У чоловіків ТПГМ спостерігається частіше, ніж у жінок, і виражається більш тяжкими випадками. Високий відсоток пацієнтів, які отримали травму, залишається непрацездатним попри тривалу реабілітацію.

Основне завдання лікування ТПГМ – знизити смертність у літніх пацієнтів та при тяжких травмах, а також запобігти вторинним ускладненням, що призводять до інвалідизації. Лікування ґрунтується не так на тяжкості пошкодження, як на типі, інтенсивності та швидкості розвитку вторинних ускладнень.

ТПГМ включає низку патогенетичних процесів. Гострі механічні травми призводять до прямих нейросудинних ушкоджень та порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єра (ГЕБ). Первинні ушкодження стають каталізаторами реактивних процесів, що запускають гострі та/або хронічні відстрочені мозкові ушкодження. Ці ушкодження викликаються набряком мозку, метаболічною дисфункцією, оксидативним стресом, нейрозапаленням, ексайтотоксичністю, апоптозом та відстроченим ушкодженням нейронів, протеїнопатіями, дисбалансом нейротрофічних факторів.

ТПГМ включає безліч клітинних і молекулярних механізмів. Стратегія лікування передбачає обмеження вогнища первинного пошкодження та ранню діагностику, запобігання, лікування вторинних ускладнень. Для лікування захворювання варто використати багатофункціональні препарати. Відповідно до низки досліджень свою ефективність у лікуванні ТПГМ показали мультимодальні пептидергічні засоби, націлені на посилення процесів репарації та регенерації мозку, зокрема йдеться про Церебролізин®.

Церебролізин® активує природні механізми нейропротекції, нейропластичності та нейрогенезу, які є важливими для репарації та регенерації пошкодженого мозку. Він знижує проникність ГЕБ, послаблює набряк мозку та пошкодження нейронів, посилює виживання нейронів, покращує навчання та пам'ять, частково захищає від оксидативного та ексайтотоксичного пошкодження, посилює надходження глюкози в головний мозок, послаблює активацію мікроглії. Загалом він посилює процеси ендогенної захисної активності, яка є відповіддю мозку на ушкодження, та допомагає відновитись головному мозку, не блокуючи вторинні процеси нейропластичності.

За даними останніх досліджень, Церебролізин® покращує клінічний результат і прискорює функціональне відновлення після ТПГМ у рамках ранньої та довгострокової реабілітації.