Захворювання

Згідно з епідеміологічними даними інсульт знаходиться на 2-му місці серед причин смерті та на 3-му місці серед причин інвалідизації. 75% пацієнтів, що вижили після інсульту, залишаються інвалідизованими. Завдання терапії – знизити показники смертності та інвалідизації. Це досягається за допомогою 3 елементів стандарту допомоги: організованого процесу лікування, реперфузійної терапії (комбінований тканинний активатор плазміногену (rt-PA), інструментальні втручання), ранньої мобілізації.

Після інсульту відбуваються багато антикорелюючих механізмів, і всі попередні спроби використання мономодальних супресорних препаратів зазнали невдачі. Їхня ефективність для відновлення при інсульті так і не була доведена. Більш перспективним є використання мультимодального підходу, ефективність якого була доведена у низці досліджень. Мультимодальні засоби (Церебролізин) можуть підвищити ефективність дії rt-PA, збільшити безпеку реперфузії (переважно тромболізису), широту терапевтичного часового вікна для введення альтеплази, знизити частоту важких ускладнень, покращити довгострокові функціональні результати.

Реканалізація не завжди призводить до реальної реперфузії та має низку ускладнень. Спонтанний крововилив у зоні ішемії при симптоматичній геморагічній трансформації (СГТ) – це найбільш серйозне ускладнення, яке особливо впливає на смертність та поганий результат. Геморагічна трансформація (ГТ) виникає внаслідок збільшення проникності гематоенцефалічного бар'єра. Церебролізин підвищує цілісність гематоенцефалічних бар'єрів, отже, може підвищити успішність проведення реканалізації при інсульті.

Ефективність спільного застосування Церебролізину з rt-PA доведена у низці досліджень. Комбінована терапія призводила до зниження частоти виникнення симптоматичної геморагічної трансформації та сприяла вираженому покращенню результатів лікування.

Рання мобілізація знижує ризик розвитку серйозних ускладнень і покращує функціональні результати лікування інсульту, але якщо вона розпочата протягом 4 годин після появи перших симптомів. Мультимодальні препарати сприяють більш ранній мобілізації пацієнтів завдяки активуванню природних нейрозахисних та нейровідновних процесів. Церебролізин стимулює сигнальний шлях гена Shh, який ініціює відновлення після інсульту. Загалом препарат покращує нейротрофічну регуляцію ЦНС та сприяє більш повноцінній реабілітації пацієнтів після інсульту.

Ефективність Церебролізину, як терапії після інсульту, доведена в багатьох дослідженнях та підтверджена метааналізами даних.