Монографії

Збірник клінічних випадків використання Церебролізину

Цей буклет містить добре задокументовані клінічні випадки та серії використання Церебролізину в різних країнах світу з метою нейровідновлення. 

Результатом такого лікування було суттєве поліпшення стану пацієнтів за такими показаннями, як ішемічний і геморагічний інсульт, черепно-мозкова травма, нейрокогнітивні порушення, а також ускладнення після цих захворювань.

Скачати Збірник

Монографія «Церебролізин®. Мультимодальний нейротрофічний препарат»

Зміст

√ Клінічне значення нейротрофінів

√ Роль Церебролізину® у якості нейротрофічного лікування

√ Механізм дії Церебролізину® при деменції

√ Нейропротекторні властивості Церебролізину®

√ Церебролізин пригнічує апоптоз (Церебролізин® знижує апоптоз шляхом модуляції нейрозапалення, ексайтотоксичності та виробництва вільних радикалів; Церебролізин® безпосередньо модулює елементи апоптотичного каскаду)

√ Нейрорепаративні властивості Церебролізину® та функціональне відновлення

√ Ефективність Церебролізину® у лікуванні хвороби Альцгеймера

√ Ефективність Церебролізину® у лікуванні судинної деменції

√ Церебролізин® у профілактиці когнітивних порушень після травми головного мозку

Скачати монографію «Церебролізин®. Мультимодальний нейротрофічний препарат» українською мовою.