Церебролізин®. Механізм дії

Церебролізин® — нейротрофічний препарат (що має активність, подібну до природних нейротрофічних факторів) з мультимодальною дією, який може бути призначений як у гострій стадії, так і на етапі реабілітації на підставі доведеної безпеки та ефективності у пацієнтів з інсультом і ЧМТ.

Церебролізин® має хворобомодифікуючу дію при деменції, збільшуючи тривалість незалежного існування хворого.

Патофізіологічні механізми, що підтримуються Церебролізином, належать до двох різних категорій:

1. Підтримка ендогенних процесів відновлення та відновлення після травми або дегенеративного захворювання.

2. Захист від патологічної дії ішемічного каскаду.

Церебролізин® діє одночасно на різні терапевтичні рівні та процеси:

Церебролізин® містить фрагменти нейротрофічних факторів, які імітують дію природних НТФ, активуючи нейротрофічні сигнальні шляхи:
 ∙ активації мембранних тирозинкіназних (TRK) рецепторів
 ∙ програмованої експресії генів
 ∙ внутрішньоклітинного білкового синтезу
 ∙ активації та підтримки ендогенної системи захисту та регенерації клітини.

Патологічні події та каскади після інсульту чи травми призводять до вторинних ушкоджень ЦНС, що ще більше погіршує стан пацієнта. Серед найбільш значущих молекулярних процесів, на які націлена дія Церебролізину в гострій фазі ушкодження, слід зазначити наступні компоненти ішемічного каскаду:
 ∙ ексайтоксичність
 ∙ апоптоз
 ∙ активація протеолітичних ферментів
 ∙ утворення вільних радикалів.

Завантажити матеріал «Механізм дії Церебролізину» >>>

Відеоматеріали про механізм дії Церебролізину

Механізм дії Церебролізину. Вступ

Протизапальний ефект

Зменшення постінсультної деменції

Нейропластичність

Нейрогенез