Лікування деменції

ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК для опікунів осіб, котрі хворіють на хворобу Альцгеймера

Цей порадник був створений з метою донесення до опікуна інформації про те, як протікає хвороба, про найістотніші проблеми, що пов’язані з розпізнаванням цієї хвороби.
Ми сподіваємось, що ця інформація посприяє покращенню опіки над хворим, а також зменшить обтяженість самого опікуна та збільшить його відчуття безпеки.
Завантажити «ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК...»

Лікування судинної деменції та хвороби Альцгеймера: клінічні дослідження

Церебролізин® у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера

У статті наводиться огляд нещодавно опублікованого метааналізу рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних досліджень Церебролізину у пацієнтів з легким та помірним ступенем тяжкості хвороби Альцгеймера, проведеного групою авторів на чолі з S. Gauthier. Цей метааналіз доводить, що Церебролізин® має загальний корисний ефект та сприятливе співвідношення користі та ризику у пацієнтів з легким та помірним ступенем тяжкості хвороби Альцгеймера. Можливість застосування Церебролізину як терапевтичного засобу повинна бути розглянута лікарями, які шукають варіанти лікування хвороби Альцгеймера легкого та помірного ступеня тяжкості.

Завантажити статтю «Церебролізин® у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера»

Презентація «Церебролізин® в лікуванні легкого і середнього ступеня важкості хвороби Альцгеймера: Метааналіз рандомізованих контрольованих клінічних досліджень» >>>

Церебролізин® у лікуванні хвороби Альцгеймера (С. Готьє. Метааналіз рандомізованих клінічних випробувань).
Завантажити матеріал >>>

 

Оцінка ефективності нейротрофічної терапії депресій
Н. О. Марута та співавтори

З метою оцінки ефективності застосування Церебролізину в комплексному лікуванні депресивних розладів у хворих на ДЕ II стадії, зумовлену атеросклерозом, проведено обстеження 84 пацієнтів. Проведено комплексне обстеження з оцінкою соматичного, неврологічного, психоемоційного стану та когнітивного функціонування до та після курсу лікування. Нейропсіхологічне обстеження включало: оцінку депресивного стану за шкалою Гамільтона (HDRS); оцінку функціонування різних когнітивних сфер за Монреальською шкалою оцінки когнітивних функцій (МоСА); діагностику параметрів працездатності тесту Ландольта; дослідження якості життя за допомогою опитувальника Європейської групи з якості життя (EuroQol EQ-5D).
Завантажити статтю «Оцінка ефективності нейротрофічної терапії депресій»

Церебролізин® при судинній деменції: покращення клінічних результатів за даними рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого багатоцентрового дослідження
Гехт А.Б. та співавтори
 
Церебролізин® при судинній деменції: покращення клінічних результатів за даними рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого багатоцентрового дослідження. До сьогодні американськими та європейськими органами влади не було схвалено жодного препарату для лікування судинної деменції (СД), внаслідок чого велика кількість пацієнтів залишається без ефективної терапії. Церебролізин® має хороший профіль безпеки і може бути ефективним при даній патології. Ми виконали велике багатоцентрове подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження 242 пацієнтів, які відповідали критеріям СД.
Завантажити статтю: Guekht A.B., Moessler H., Novak P.H., Gusev E.I. «Церебролізин® при судинній деменції: покращення клінічних результатів  за даними рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого багатоцентрового дослідження» >>>

Застосування Церебролізину у пацієнтів із судинною деменцією
Allegri, Guekht

Деменцією позначають стійке зниження пізнавальних функцій із втратою тою чи іншою мірою раніше засвоєних знань і практичних навичок і утрудненням чи неможливістю здобуття нових. Найпоширеніші форми цього захворювання – деменція при хворобі Альцгеймера (БА) та судинна деменція (СД). Нейротрофічні фактори забезпечують життєдіяльність і диференціацію нейронів, що нормально розвиваються, захищаючи їх від пошкоджень при патологічних станах. Церебролізин® – препарат, який імітує плейотропні ефекти нейротрофічних факторів. Терапевтичну ефективність Церебролізину при СД вивчали у низці клінічних досліджень.

У роботі Allegri та Guekht представлений огляд доказових даних щодо застосування Церебролізину у лікуванні деменцій. Матеріал опублікований у журналі Drugs of Today (2012; 48 (Suppl A): 25-41).
Завантажити статтю: Allegri, Guekht. «Застосування Церебролізину у пацієнтів із судинною деменцією» >>>
 
Застосування Церебролізину у пацієнтів із хворобою Альцгеймера
Allegri, Guekht
 
Деменція є синдром, причиною якого є захворювання головного мозку, що характеризується прогресивним погіршенням інтелектуальних функцій. Деменція вважається однією з основних причин інвалідності серед осіб старших вікових груп. Хвороба Альцгеймера (БА) відноситься до найбільш поширених варіантів деменції. Терапевтичну ефективність Церебролізину при БА вивчали в ряді клінічних досліджень. У праці Allegri та Guekht представлений огляд доказових даних щодо застосування Церебролізину у лікуванні деменцій. Матеріал опублікований у журналі Drugs of Today (2012; 48 (Suppl A): 25-41).
Завантажити статтю: Allegri, Guekht. «Застосування Церебролізину у пацієнтів із хворобою Альцгеймера» >>>

Комбіноване лікування хвороби Альцгеймера
X. A. Alvarez

Інгібітори холінестерази (ІХЕ) є препаратами першої лінії терапії легкої та помірної стадії хвороби Альцгеймера (БА). Однак, попри ефективність ІХЕ, у пацієнтів з БА відзначається прогресивне зниження когнітивних, функціональних, поведінкових та загальних показників. Терапевтичне застосування нейротрофічних речовин могло підтримати холінотрофічну активність. Спираючись на наявну наукову інформацію, було зроблено висновок про те, що Церебролізин®, ймовірно, посилює та/або подовжує ефекти ІХЕ.
Завантажити статтю: X. A. Alvarez. «Комбіноване лікування хвороби Альцгеймера» >>>  

 

Презентація «Церебролізин® у лікуванні нейрокогнітивних порушень» >>>

Церебролізин® в лікуванні нейрокогнітивних порушень.
Завантажити матеріал >>>