Статті та матеріали (2024 рік)

Економічна ефективність застосування Церебролізину після ішемічного інсульту: вторинний аналіз дослідження CARS

Stefan Strilciuc1, 2, 3, Constantin Radu4, Diana-Alecsandra Grad2, 3, Adina Dora Stan1, 2, Cristian Vladescu5, 6, Anca Dana Buzoianu7, Dafin Muresanu1, 2

1Department of Neuroscience, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

2RoNeuro Institute for Neurological Research and Diagnostic, Cluj-Napoca, Romania

3Department of Public Health, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

4Yale School of Public Health, Yale University, New Haven, CT, USA

5National Institute for Management of Health Services, Bucuresti, Romania 6Faculty of Medicine, Titu Maiorescu University, Bucuresti, Romania

7Department of Clinical Pharmacology, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

Резюме. Економічна ефективність Церебролізину як додаткової терапії гострого ішемічного інсульту
середнього і тяжкого ступеня залишається недостатньо вивченою. Дане дослідження спрямоване на
усунення цього недоліку, і в ньому проводиться комплексний аналіз економічної ефективності з викорис-
танням як детерміністичних, так і ймовірнісних методів з точки зору платника і в рамках стаціонарного
лікування в Румунії. Показник років життя з поправкою на якість (QALY) був розрахований на основі
індивідуальних даних пацієнтів із дослідження «Церебролізин і відновлення після інсульту» (CARS) 2016
року з використанням трьох різних моделей оцінки стану здоров’я. Дані про витрати були отримані зі
звітів про фактичні витрати на невідкладну допомогу, які надали румунські державні лікарні, з метою
відшкодування витрат на пацієнтів, включених у дослідження CARS. Додаткові коефіцієнти рентабель-
ності були розраховані для кожної групи лікування протягом клінічного дослідження. Детермінований
аналіз, заснований на середніх значеннях вибірки, показує, що застосування Церебролізину буде економічно
ефективним за порогової суми витрат приблизно від 18,8 до 29,9 тисяч євро залежно від методів оцінки.
Результати ймовірнісного аналізу чутливості вказують на ймовірність економічної ефективності Це-
ребролізину 80 % як додаткової терапії гострого ішемічного інсульту, враховуючи поріг готовності ви-
трачати 50 000 євро протягом 90 днів після інсульту. Для підтвердження цих висновків необхідні подальші
економічні оцінки використання Церебролізину протягом щонайменше 12 місяців після гострого інсульту,
що будуть враховувати ефект лікування в перші 90 днів після ішемічного інсульту. Їх необхідно провести з
метою визначення економічної ефективності за різних умов і шляхів лікування пацієнтів. Найважливіше
те, що різні методи моделювання необхідні для відповіді на такі важливі питання, як оцінка приросту
популяції і QALY після невідкладного введення Церебролізину і потенційна компенсація прямих медичних
витрат у результаті проведення втручання.
Ключові слова: інсульт; Церебролізин; економічна ефективність

Завантажити статтю >>>

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ СТАТТЯМИ ЗА 2018 РІК >>>

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ СТАТТЯМИ ЗА 2017 РІК >>>

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ СТАТТЯМИ ЗА 2012-2013 рр. >>>