Статті, 2017 рік

12-12-17
Клінічний профіль Церебролізину: нові методи дослідження з інсульту. Коментар до дослідження CARS
Anna Czlonkowska, Друге неврологічне відділення, Інститут психіатрії та неврології, м. Варшава, Польща

У цьому огляді розглянуто результати останніх досліджень і особлива увага приділяється рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженню CARS, яке поєднувало медикаментозну терапію та стандартну програму реабілітації. Крім того, в даному дослідженні було досягнуто первинної кінцевої точки - поліпшення моторики руки на 90-й день, оцінка проводилася за тестом АRАТ (Action Research Arm Test), і було показано значне поліпшення за модифікованою шкалою Ранкіна (mRS) на 90-й день. Те саме стосується важливих вторинних кінцевих точок, таких як шкала важкості інсульту Національного інституту охорони здоров'я США (NIHSS) на 21-й день (рання реабілітація). CARS - це дослідження в області реабілітації інсульту з великим обсягом вибірки. Воно повертає неврологам та реабілітологам віру в ефективність класу сполук, що прискорюють нейровідновлення.

Крім того, були розглянуті дослідницькі проекти, що продовжуються, такі як CREGS-S, великомасштабне проспективне регістрове дослідження, що додає в чинне портфоліо Церебролізину цінні дані, отримані в умовах реальної клінічної практики.

Завантажити статтю >>>

11-12-17
Відновлення після інсульту: концепція медикаментозного лікування в гострому та підгострому періодах (Науковий симпозіум EVER 16-18 травня, Прага, Чехія).
(матеріали симпозіуму)

Завантажити матеріали >>>

6-12-17
Вивчення впливу Церебролізину на післяопераційну когнітивну дисфункцію
Дубівська С.С., Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна.

В роботі визначаються ступінь і вираженість змін когнітивної функції, що залежить від типу анестезії, соматичного та неврологічного статусу пацієнта в передопераційному періоді, віку хворого, його освіти та інших факторів. Доведено відновлення когнітивних процесів вже на першу добу після операції при використанні препарату Церебролізин®, що дає можливість рекомендувати його включення до стандартного лікувального протоколу з метою швидшого відновлення рівня когнітивної функції.

Завантажити роботу >>>

5-12-17
Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін
Дубівська С.С., Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна.

Під час проведення загальної анестезії в усіх вікових групах виявляються характерні зміни когнітивної функції. Отримані нами результати дослідження ступеня та структури змін когнітивної функції у пацієнтів різного віку при використанні загальної анестезії під час хірургічних втручань у післяопераційному періоді порівняно з передопераційним періодом вказують на наявність змін когнітивної сфери. Сприятливий вплив на когнітивні процеси може справляти включення препарату Церебролізин® до стандартного лікувального протоколу, що дозволяє швидше відновити рівень когнітивної функції.

Завантажити роботу >>>