31.03.2019

Комбіноване лікування хвороби Альцгеймера

Під час монотерапії інгібіторами холінестерази (ІХЕ) у пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера (ХА), знижуються когнітивні, поведінкові та функціональні показники. Тому доповнення терапії нейротрофічними речовинами, такими як Церебролізин®, може доповнити холінотрофічну активність.

Для того, щоб довести результативність такої терапії, було проведено 28-тижневе дослідження, організоване X.A.Alvarez у лікарнях Галісії та Андалусії (Іспанія).

Хворі були рандомізовано поділені на 3 групи. У першій групі лікування Церебролізином проводили в дозі 10 мл на добу (препарат був розведений фіз. розчином до об'єму 50 мл) і видавали таблетки плацебо, що імітують прийом донепезилу. Терапія тривала протягом 4 тижнів, а потім після 8 тижнів перерви була повторена. У другій групі пацієнти отримували донепезил + 50 мл розчину, що імітує прийом Церебролізину. Протягом перших 4 тижнів терапії хворі отримували 5 мг донепезилу, під час повторної терапії - 10 мг. У третій групі хворі отримували змішану терапію препаратами.

Ефективність

Ефективність оцінювалася за шкалами ADAS-cog+ (до 28 тиж.) та CIBIC+ (на 28 тиж.). Когнітивне поліпшення після лікування спостерігалося у всіх групах. Показник когнітивної функції ADAS-cog+ був найбільшим у групі змішаної терапії (40,3%), що говорить про її явну перевагу. Згідно з тестом CIBIC+ була помітна перевага Церебролізину та комбінованого лікування.
Вторинними показниками ефективності стали дані ADCS-ADL та NPI, отримані на 16-му та 28-му тижнях. ADCS-ADL показав поліпшення у групі прийому Церебролізину та змішаної групи порівняно з групою донепезилу.

Безпека

Більшість побічних реакцій були легкими чи помірними. Серед найпоширеніших реакцій зафіксовано збудження, диспепсію, ринофарингіт, запаморочення. Хворі, які отримували складову терапію, мали більший ризик розвитку побічних реакцій, що стосуються лікування (65,7%). У групі донепезила ймовірність завершення випробування через побічні ефекти була найвищою.

Обговорення

Згідно з результатами описаного дослідження ефективність Церебролізину та донепезилу знаходиться на подібному рівні. Ефективність змішаної терапії дещо вища, але потрібне вивчення довгострокової користі такого лікування. Від нейротрофічних властивостей Церебролізину очікується продовження холінергічної реакції на тривалий період та/або уповільнення розвитку ХА. Однак даних описуваного дослідження недостатньо, щоб підтвердити довгострокові синергічні ефекти. Їх слід підтвердити у дослідженнях з більш тривалою терапією та більшим обсягом вибірки