30.03.2019

Вплив Церебролізину на клінічні наслідки черепно-мозкової травми залежно від її ступеня тяжкості

Церебролізин® має нейротрофічні ефекти, здатні простимулювати виживання та зростання нейронів, мобілізувати регенеративний потенціал головного мозку. Позитивні ефекти впливу Церебролізину на когнітивні функції доведені в ранніх дослідженнях, тому препарат може бути корисним у період реабілітації ЧМТ.

Під керівництвом D.Muresanu було організовано когортне ретроспективне дослідження. Його метою було виявити, чи буде Церебролізин®, який використовується як додаток до звичайної терапії, сприяти короткостроковому відновленню, незалежно від ступеня тяжкості, і чи є залежність між дозами Церебролізину та його ефективністю.

Опис дослідження

У дослідженні взяло участь 7769 осіб. Їх поділили на 3 групи. У першій групі було призначено стандартну терапію. У другій групі до стандартної терапії додали Церебролізин® у дозі 20 мл на день (кількість піддослідних – 1142 пацієнти). У третій групі доза Церебролізину становила 30 мл на день (кількість піддослідних – 476 пацієнтів). Тривалість лікування коливалася і в середньому склала 10 днів. Також групи пацієнтів поділялися на підгрупи з різним ступенем важкості ЧМТ.

Результати

Результативність терапії оцінювалася по ШВГ на десятий (перша тимчасова точка дослідження) та тридцятий день (друга тимчасова точка дослідження). У пацієнтів з легкою ЧМТ у першій точці дослідження було відзначено покращення балів у всіх групах, проте найкращий результат продемонструвала підгрупа, в якій проводилася терапія Церебролізином у дозі 30 мл на день. За МШСІР було відзначено перевагу груп Церебролізину. У другій тимчасовій точці дослідження за цією ж шкалою покращення в балах було практично ідентичним у всіх підгрупах. Суттєвої різниці між групами не було.

У хворих із середньою/важкою формою ЧМТ у першій тимчасовій точці кращий результат також показала підгрупа Церебролізину 30 мл. У другій тимчасовій точці її перевага збереглася. За МШСІР в обох тимчасових точках було помічено перевагу підгруп Церебролізину, але різниця між ефективністю дозувань була статистично значущою. За даними випробування тривалість терапії Церебролізином також впливає ефективність лікування.

Висновки

Дослідження показало ефективність застосування Церебролізину як доповнення до звичайної терапії. Була відзначена залежність ефекту препарату від дози, особливо у пацієнтів з тяжким ступенем ЧМТ. Було встановлено зв'язок тривалості терапії з найкращими оцінками результатів пацієнтів. Згідно з отриманими даними Церебролізин® ефективний щодо відновлення функціонального стану після ЧМТ. Препарат у дозах 20 та 30 мл показав хорошу переносимість та безпеку