27.03.2019

Відновлення нейронів під час лікування гострого інсульту. Ускладнення та реабілітація після інсульту

У статті наведено короткий огляд доповідей, представлених на науковому симпозіумі EVER (2017 рік). Головним доповідачем симпозіуму був Prof. Muresanu. Він розглянув потенційні можливості відновлення при інсульті, зазначив, що фармакологічна підтримка може доповнити реабілітацію та описав історію мультимодального підходу. У доповіді професор надав дані досліджень CARS та ECOMPASS, які доводять ефективність Церебролізину під час реабілітації після інсульту. У доповіді Prof. Muresanu зазначив, що Церебролізин® та концепція мультимодального лікування – це можливість розробки ефективних стратегій реабілітації при інсульті.

Доповідь Michael Chopp була присвячена нейровідновним властивостям Церебролізину при інсульті. Професор розповів про лабораторне дослідження, яке оцінювало ефективність Церебролізину у самок і самців щурів із моделлю емболічного інсульту. Метою дослідження було також визначити, чи ефективність препарату залежить від дози. Також Prof. Chopp представив результати експериментів, які мали на меті вивчення механізму дії Церебролізину.

Доповідь Peter Woo була присвячена фармакологічній підтримці при лікуванні субарахноїдального крововиливу (САК). Вивченню ефективності Церебролізину при цьому захворюванні було присвячено дослідження CESAR. В результаті було виявлено, що застосування препарату у гострій фазі є доцільним та безпечним. Наприкінці доповіді Peter Woo зауважив, що слід сфокусуватися на мультимодальному підході лікування та вивченні Церебролізину, оскільки його застосування безпечне та показало позитивні результати.

Milan Vosko виступав на симпозіумі з доповіддю про застосування Церебролізину при ішемічному інсульті. Він згадав результати досліджень Церебролізину, у тому числі CASTA, але зупинився на дослідженні, в якому особисто брав участь, CERELYSE (головним дослідником був Lang). Препарат вводили у дозі 30 мл протягом 10 днів, доповнюючи ним терапію rtPA. Згідно з отриманими даними, застосування препарату призводило до більш раннього відновлення за шкалою NIHSS, хоча різниця між основною та контрольною групами не зберігалася через 3 місяці (можливо через гетерогенність умов, в які потрапляли пацієнти після виписки). Наприкінці лекції Dr. Vosko порекомендував розпочинати мультимодальну терапію в ранній період гострої фази та наголосив на необхідності подальших досліджень Церебролізину