01.04.2019

Ефективність комбінованої терапії rt-PA та Церебролізином при гострому ішемічному інсульті

W.Lang et al. у 2012 році опублікували у міжнародному журналі «Stroke» (Journal of Stroke) результати дослідження з вивчення ефективності та безпеки лікування Церебролізином після терапії rt-PA. Церебролізин® – препарат, що має нейропротективні та нейротрофічні властивості. Він містить низькомолекулярні пептиди та вільні амінокислоти, які отримують з головного мозку свиней. Метою дослідження було визначити, чи збільшується ефективність тромболітичного лікування при введенні Церебролізину постінсультним пацієнтам у дозі 30 мл на добу протягом 10 днів.

Дослідження було подвійним сліпим рандомізованим проспективним плацебо-контрольованим та проводилося у 2005-2008 роках. У ньому взяло участь 119 пацієнтів із 5 країн, яким був діагностований гострий ішемічний напівкульовий інсульт. Інсульт розвивався не більш ніж за 3 години до введення rt-PA. Симптоматика без покращень при цьому спостерігалася не менше ніж 30 хвилин.

Пацієнтів поділили на 2 групи. Групі плацебо вводили 100 мл фізіологічного розчину, а групі Церебролізину – 100 мл розчину, що містить 30 мл препарату і 70 мл фізіологічного розчину (0,9%). Розведений препарат вводили внутрішньовенно за годину після початку тромболітичної терапії. Ін'єкції проводилися внутрішньовенно крапельно щодня протягом 10 днів. Час інфузії – 30 хв. Лікування rt-PA проводили внутрішньовенно протягом 60 хв. До початку терапії rt-PA з початку інсульту в середньому проходило 30 хвилин.

Стан пацієнтів оцінювали за шкалою NIHSS та mRs (модифікована шкала Ренкіна). Оцінка стану проводилася через 1, 2, 24 години від початку дослідження і навіть через 5, 10, 30, 90 днів.

Результати

За шкалою mRs до 90-го дня інвалідизація пацієнтів достовірно не зменшилася порівняно з групою плацебо, але в групі Церебролізину на 5-й та 10-й день дослідження було помічено тенденцію до збільшення кількості пацієнтів із повною відсутністю симптомів. Статистично достовірна тенденція до швидшого відновлення у групі Церебролізину найбільш яскраво виявлялася на 10-й день і утримувалася до 30-го дня дослідження.

Комбінована терапія Церебролізином та rt-PA сприяла швидшому поліпшенню стану хворого за всіма шкалами ефективності порівняно з монотерапією rt-PA. Цей результат підтверджує висновки ранніх досліджень. Пацієнти, які отримують Церебролізин® на додаток до тромболітичної терапії, відновлюються швидше порівняно з хворими, які отримували лише тромболітичну терапію.
Щодо безпеки було виявлено, що Церебролізин® не збільшує частоти побічних ефектів, не викликає порушень життєво важливих, лабораторних і гематологічних показників. Його можна безпечно комбінувати з терапією rt-PA гострого ішемічного інсульту, навіть якщо лікування починається через 1 год після початку тромболізису. Кількість та тяжкість побічних ефектів, пов'язаних із rt-PA, не збільшуються