28.03.2019

Пептидергічні засоби у лікуванні травматичного пошкодження головного мозку

Останні наукові дані показали, що препарати, які впливають на один патогенетичний чинник ТПГМ, неефективні. Доцільніше застосовувати мультимодальні препарати, що впливають на низку патогенетичних факторів. Також було підтверджено вплив пептид-опосередкованих механізмів на процеси вторинного пошкодження та нейрорепарацію, тому як терапевтичну альтернативу для ТПГМ можна використовувати багатофункціональні пептидергічні засоби. Вони посилюють процеси регенерації та репарації мозку після пошкодження.

Церебролізин®

Церебролізин® – мультимодальний пептидергічний засіб, що має нейропротективні та нейрорегенераторні властивості. Складається з пептидів, які отримуються при розщепленні природних молекул. Пептиди можуть проходити через гематоенцефалічний бар'єр, імітуючи дію нейротрофічних факторів.

Ефективність Церебролізину при ТПГМ було оцінено у низці досліджень. Згідно з даними König et al., у групі Церебролізину спостерігали швидше клінічне відновлення. Спостерігалося покращення пунктів за шкалою GCS. У дослідженні Wang et al. також відзначалося швидше відновлення свідомості та покращення за GCS. Хворі з тяжкою ТПГМ у групі Церебролізину порівняно з контрольною раніше виписувалися зі стаціонару. У дослідженнях Fei та Shenyui, а також Zhou та Yang були відзначені достовірні поліпшення GCS у групи, що отримувала терапію Церебролізином.

Результати цих досліджень свідчать про швидше відновлення пацієнтів (свідомість, моторні, когнітивні функції, ЕЕГ-активність) у груп, які приймали Церебролізин®. Терапія препаратом може призвести до скорочення часу госпіталізації та більш позитивних довгострокових результатів.

Інші пептидергічні засоби

Це прогестерон, еритропоетин, GH, IGF-1

Дані досліджень свідчать про те, що прогестерон здатний зменшити набряк мозку, зупинити загибель нейронів, має нейропротективні властивості. Результати досліджень ProTECT та ще одного пілотного клінічного дослідження фази II виявилися позитивними, наявність побічних ефектів, пов'язаних із препаратом, виявлено не було. Однак досліджень, що підтверджують ефективність та безпеку прогестерону, поки що не достатньо для остаточних висновків.

Еритропоетин надає плейотропні ефекти на мозкові клітини. Згідно з отриманими даними, він має протизапальну, антиоксидантну, антиапоптотичну дію в клітинах та нейронах, стимулює нейрогенез та ангіогенез. Під час досліджень було помічено здатність еритропоетину зменшувати смертність при ТПГМ. Такі висновки були отримані на основі даних досліджень Corwin et al. та ще двох досліджень.

Згідно з даними досліджень позитивні ефекти були відзначені при монотерапії GH, і коли лікування проводилося комбінацією GH і IGF-1. Терапія покращувала когнітивні функції, моторику, у пацієнтів було відзначено покращення якості життя.

За результатами наявних на сьогодні досліджень мультимодальні пептидергічні засоби, зокрема Церебролізин®, прогестерон, еритропоетин є найбільш підходящими кандидатами для покращення гострих результатів та довгострокового відновлення після ТПГМ. Терапія Церебролізином сприяє швидшому відновленню, скороченню часу госпіталізації, а прогестерон та еритропоетин здатні вплинути на виживання після ТПГМ