05.04.2019

Застосування Церебролізину у пацієнтів із хворобою Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера (ХА) – найпоширеніший тип деменції. Використання препаратів з нейтротрофічними властивостями, таких як Церебролізин®, може бути корисним при ХА. Щоб оцінити ефективність Церебролізину, було опубліковано огляд досліджень, присвячених застосуванню препарату у хворих з легкою та середньою формою ХА. Огляд Allegri та Guekht опублікували у «Drugs of Today» у 2012 році.

В огляд потрапили дослідження таких професорів, як Muresanu, Panisset, Bae, Ruether, Xiao, Ruether, Gavrilova. У всіх перерахованих дослідженнях доза Церебролізину становила 30 мл на добу. Лікування переважно проводили протягом 4 тижнів (у дослідженні Muresanu – 6 тиж., а Ruether та Gavrilova – 2 курси по 4 тиж.). Основні методики оцінки - шкали ADAS-cog та ADAS-cog+, тест CIBIC+, шкала CGI.

Спираючись на результати вищеописаних випробувань, можна зробити висновок, що Церебролізин® є ефективним варіантом лікування ХА. Він значно покращує когнітивну і загальну клінічну відповідь протягом трьох місяців, що пройшли після активної терапії. Препарат сприятливо впливає на повсякденну активність та поведінку. Виявлено не просто вплив на симптоми ХА, а й на уповільнення прогресування хвороби, що відповідає плейотропній дії препарату, спрямованій на різні молекулярні механізми патофізіологічного каскаду при деменції.

Також в огляді було представлено дослідження Alvarez, присвячене визначенню дози Церебролізину, що має найбільший терапевтичний ефект. 279 досліджуваних поділили на 4 групи. У першій групі вводили Церебролізин® у дозі 10 мл, у другій – 30 мл, у третій – 60 мл, у четвертій – плацебо. Терапія тривала 12 тижнів (36 інфузій). Оцінка ефективності проводилася через 6 місяців після терапії. Дослідження показало взаємозв'язок терапевтичного ефекту дози. Для покращення когнітивних порушень найбільш ефективними виявилися дозування 10-30 мл. Для лікування поведінкових порушень під час прогресування хвороби доцільно використовувати дозу 60 мл.

Prof. Alvarez провів дослідження, присвячене ефективності комбінованого лікування (Церебролізин® + донепезил). 217 пацієнтів було поділено на три групи. Першій вводили Церебролізин® у дозі 10 мл на добу + плацебо, що імітує прийом донепезилу, а другій - перорально 10 мг донепезилу + плацебо, що імітує введення Церебролізину. У третій групі застосовували комбіноване лікування цими препаратами. У парному порівнянні виявлено перевагу Церебролізину над донепезилом. А поліпшення когнітивної сфери було найбільш виражено при комбінованому лікуванні та найменш виражене у групі донепезилу. Результат випробування показав, що Церебролізин® ефективніше донепезилу, а при комбінованому лікуванні з інгібіторами холінестерази забезпечує синергічний ефект у пацієнтів, які страждають на легкі та помірні форми ХА.

Надані клінічні дані переконливо свідчать про ефективність терапії Церебролізином у пацієнтів з хворобою Альцгеймера