04.04.2019

Відновлення після інсульту: концепція медикаментозного лікування в гострому та підгострому періодах

Темі відновлення після інсульту було присвячено симпозіум у м. Прага у 2017 році. У рамках симпозіуму Dr. Robert Mikulik, представник Європейської організації з проблем інсульту, розповів про проект ESO-EAST (Європейська організація з проблем інсульту: інтенсифіковане та прискорене лікування інсульту). Мета проекту – оптимізувати тактику лікування інсульту у країнах Європи. Робота була розпочата зі збору даних, що показують якість надання медичної допомоги при інсульті, для чого було розроблено реєстр Res-Q (реєстр якості надання медичної допомоги при інсульті). Ґрунтуючись на даних реєстру, можна буде погоджувати зміни у тактиці надання медичної допомоги при інсульті з національними урядами.

Prof. Michael Chopp про суворий науковий підхід у нових доклінічних дослідженнях Церебролізину при інсультах

Першим доповідачем симпозіуму став Prof. Michael Chopp. Його доповідь була присвячена доклінічним дослідженням Церебролізину. Їм було підсумовано дані доклінічних досліджень лікування емболічного інсульту та запропоновано нове розуміння численних механізмів терапевтичної Церебролізину. Професор представив дані, згідно з якими Церебролізин® активує експресію ангіопоетину 1 (Ang1) та експресію диференціювального морфогену Sonic Hedgehog (Shh).

Chopp зазначив, що Церебролізин має багатофакторний нейроваскулярний ремоделюючий вплив на тканини, що прискорює нейрорепарацію, а доповідь закінчив промовою про важливість наукового підходу до дизайну досліджень та умов їх проведення на ранньому доклінічному етапі.

Доповідь Milan Vosko про докази ефективності Церебролізину

Dr. Vosko представив огляд результатів клінічних досліджень застосування Церебролізину при інсульті. Він наголосив на необхідності комплексного підходу, що передбачає не лише лікування ішемічної патології, а й стимулювання ендогенних репаративних процесів. Dr. Vosko запропонував на ранніх етапах лікування застосовувати такі препарати, як Церебролізин®. Препарат продемонстрував позитивний ефект при апоптозі на процеси нейрогенезу та розвитку нейронів.

Dr. Vosko працював у медичному центрі, де проводилося дослідження CERE-LYSE, що вивчало еффективність та безпеку терапії із застосуванням комбінації рекомбінантного тканинного активатора плазміногену (rtPA) та Церебролізину. У ході дослідження було виявлено короткочасний позитивний ефект застосування комбінації із Церебролізином.

Доповідь Prof. Dafin Muresanu про проблеми та можливості при відновленні моторних функцій

Prof. Muresanu зазначив, що зараз існує дві моделі, які застосовуються при лікуванні інсульту: медична та реабілітаційна. Далі професор виклав концепцію реабілітації як складової комплексного лікування інсульту. Серед лікарських засобів, що стимулюють процеси нейропластичності, Prof. Muresanu виділив Церебролізин® і флуоксетин, оскільки вони показали найцікавіші результати. На завершення доповіді Prof. Muresanu зазначив, що концепція фармакотерапевтичної підтримки нейропротекції та нейрореабілітації є обґрунтованою, але розглядати її слід з погляду мультимодальності, правильного дозування та належної тривалості лікування.

Prof. Michael Brainin про інсульт і когнітивні функції

Prof. Brainin звернув увагу слухачів на відновлення когнітивних функцій після інсульту. Він дав аналіз кільком дослідженням, у тому числі дослідженню FINGER, в якому брав безпосередню участь. У доповіді він зазначив, що ідея мультидоменних інтервенційних досліджень узгоджується з фармакотерапією, зокрема терапією Церебролізином. У разі деменції судинної етіології відмічені позитивні результати при терапії Церебролізіном