04.04.2019

Профіль безпеки Церебролізину: дані з клінічних досліджень деменції та інсульту

У 2012 році в журналі «Drugs of Today» було опубліковано статтю J.Thome та E.Doppler, присвячену аналізу даних про безпеку Церебролізину  безпеку Церебролізину. Дані про безпеку ґрунтуються на клінічних дослідженнях, присвячених вивченню лікування деменції та інсульту з використанням різних доз Церебролізину. У цій статті наведено короткий огляд праці J.Thome та E.Doppler. Більш детальну інформацію з таблицями, в яких наведені докладні дані про безпеку препарату та частоту побічних ефектів, можна знайти за посиланням нижче.

Оцінка безпеки Церебролізину під час лікування деменції

Під час терапії Церебролізином підвищена частота побічних ефектів спостерігалася з боку шлунково-кишкового тракту, нудота, діарея та аналогічні побічні ефекти. Однак прояв таких ефектів швидше пов'язаний із призначенням інгібіторів холінестерази, ніж з дією Церебролізину. Загалом дослідження підтвердили сприятливий профіль Церебролізину у співвідношенні вигоди/ризики.

При лікуванні деменції Церебролізином відзначалися легкі та помірні побічні ефекти, а частота їх була низькою. Якщо препарат вводився швидко, то в деяких випадках відзначалося відчуття жару та запаморочення. Найчастіше побічні ефекти, що були пов'язані з препаратом, виникали тимчасово і протікали легко. Частота побічних ефектів аналогічна із частотою їх виникнення у групі плацебо. У клінічних дослідженнях, аналізованих в огляді, у групі, яка приймала Церебролізин®, було 862 пацієнти, у яких зареєстрували 754 побічні ефекти, а у групі плацебо було 612 пацієнтів, у яких зареєстрували 476 побічних ефектів. У середньому на 100 пацієнтів припадає майже рівна кількість ускладнень в обох групах пацієнтів. Можна зробити висновок, що побічні ефекти виникають незалежно від прийому препарату, і типові для людей похилого віку. Ряд побічних ефектів можна пов'язати з процедурою інфузії, а не з препаратом, що вводиться.

Дози Церебролізину до 60 мл добре переносяться пацієнтами та визнані безпечними. Алергічні реакції та гіперчутливість виникають із дуже низькою частотою. У комбінації з ривастигміном та донепезилом Церебролізин® також безпечний. В інструкції до препарату рекомендується виявляти обережність при комбінуванні Церебролізину з антидепресантами та інгібіторами моноаміноксидази. Дані про несприятливу взаємодію речовин не були опубліковані, але щоб запобігти можливості розвитку адитивних ефектів, рекомендується знизити дозу антидепресанту під час терапії.

Оцінка безпеки Церебролізину при лікуванні інсульту

В проаналізованих дослідженнях препарат призначали як додатковий засіб при терапії після інсульту. Побічні ефекти, що виникають під час терапії, здебільшого мали тимчасовий та легкий характер. Їхній зв'язок із протестованим препаратом виявлений не був. Примітно, що у групі прийому Церебролізину частота побічних ефектів була нижчою, ніж у групі плацебо. У групі Церебролізину було зафіксовано 116,6 ускладнень на 100 пацієнтів, а у групі плацебо 117,9 ускладнень на 100 пацієнтів. Наголошується на типовості побічних ефектів для інсульту.

Частота серйозних побічних ефектів була низькою. Також низькою є частота виникнення гіперчутливості та алергічних реакцій на Церебролізині. Дози до 50 мл визнані безпечними та добре переносимими постінсультними пацієнтами. Використання комбінації Церебролізину з рекомбінантним тканинним активатором плазміногену не викликає збільшення кількості, частоти та тяжкості побічних ефектів, тому вважається безпечною.

Ґрунтуючись на профілі безпеки Церебролізину, слід зробити висновок, що препарат можна використовувати для лікування хвороби Альцгеймера, судинної деменції, ішемічного та геморагічного інсульту, травматичних ушкоджень головного мозку