05.04.2019

Напрями корекції післяопераційних когнітивних змін

Загальна анестезія призводить до змін у когнітивній сфері пацієнтів. Післяопераційні зміни залежать від її типу, віку хворого, його неврологічного та соматичного статусу. Післяопераційна когнітивна дисфункція (ПОКД) після використання загальної анестезії у групи пацієнтів віком старше 60 спостерігається у 2 рази частіше, ніж серед груп пацієнтів молодого віку. Число оперативних втручань у цієї ж вікової групи щорічно збільшується, що пов'язано зі збільшенням кількості людей похилого віку та зростанням тривалості життя. Отже, зростає кількість пацієнтів, які у зоні ризику.

Здебільшого ПОКД проявляється у вигляді порушень мислення, пам'яті, логічності, концентрації уваги. Ці зміни впливають на настрій пацієнта, знижують його розумову працездатність. Тому важливо розробити способи профілактики та лікування хвороби.

Дослідження

Дослідження, присвячене визначенню впливу загальної анестезії на когнітивну функцію хворих, було проведено у хірургічних відділеннях Харківської лікарні ім. проф. А.І. Мещанінова. Мета – визначити вплив анестезії на когнітивні функції та розробити напрями її корекції.

У дослідженні взяло участь 75 осіб молодого віку та 80 осіб - старечого та похилого. У цільових пацієнтів провели дослідження когнітивної сфери перед операцією, потім протягом доби після операції, на 7-й та 30-й день терапії. Застосовувалися як клінічні методи дослідження (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, центрального венозного тиску, анамнестичні дані, антропометричні показники), так і дослідження когнітивної сфери (шкала ММSE, тест малювання годинника, метод Шульте, тест «10 слів», батарея тестів на лобову дисфункцію).

Отримані дані свідчать про зниження когнітивної функції після операції. Було виявлено залежність зниження когнітивної функції від віка хворого. У пацієнтів похилого віку зниження когнітивних функцій може зберігатися тривалий час. З огляду на отримані дані необхідно сформувати напрями коригування порушень.

Перспективним препаратом для терапії когнітивних порушень є Церебролізин®. Його одержують із мозку свиней, і він діє подібно до ендогенних нейротрофічних факторів. А використання нейротрофічних факторів при нейродегенеративних розладах може «рятувати» нейрони, що дегенерують, і стимулювати зростання аксонів і дендритів, формувати утворення нових зв'язків.

У ході дослідження було відзначено сприятливу дію Церебролізину на когнітивні процеси. На основі отриманих даних можна рекомендувати включити препарат до стандартного лікувального протоколу, щоб мати можливість прискорити відновлення рівня когнітивної функції