05.04.2019

Клінічний профіль Церебролізину: нові методи дослідження з інсульту. Коментар до дослідження CARS

Ранні клінічні дослідження Церебролізину при інсульті відрізнялися невеликою кількістю пацієнтів, різним часом початку терапії та її тривалістю та мали різні критерії вимірювання клінічних результатів. Однак вони продемонстрували позитивні ефекти та сприятливий профіль безпеки. Результати нещодавніх великомасштабних адекватно контрольованих досліджень свідчать про потенційно позитивний вплив Церебролізину на нейровідновлення після гострого ішемічного інсульту.

У дослідженні CASTA для загальної популяції були отримані нейтральні результати, але серед хворих з тяжким інсультом було помічено значно виражене поліпшення у порівнянні з групою плацебо при оцінці за шкалою NIHSS на 90-й день. У дослідженні Lang et al. вивчалася результативність Церебролізину у хворих після проведення тромболізису. Було виявлено покращення за шкалою NIHSS в основній групі порівняно з плацебо як на 2-й, 5-й, 10-й, так і на 30-й день після інсульту.

У дослідженні CARS оцінювалась дія Церебролізину в комбінації зі стандартизованою програмою реабілітації. Ефективність оцінювалася на 90-й день за тестом оцінки функції руки (ARAT). Було виявлено статистично достовірну різницю між групами за шкалами ARAT, NIHSS, індексом Бартел та mRS. Також дані свідчать про зниження симптомів депресії у пацієнтів на 90-й день та покращення якості життя. Дослідження довело, що раннє застосування Церебролізину разом зі стандартною програмою реабілітації є допустимим методом лікування.

Усі вищеописані дослідження свідчать про перспективність лікування Церебролізином пацієнтів з інсультом помірного чи тяжкого ступеня у разі, якщо терапію розпочато у ранні терміни після інсульту.

Регістрове дослідження Церебролізину при інсульті (CREGS-S) може надати додаткові дані щодо ефективності та безпеки препарату. Регістр – цінний інструмент аналізу та іноді може замінити стандартні клінічні дослідження. Тому CREGS-S та нові дослідження допоможуть знайти оптимальні варіанти лікування Церебролізином, що зрештою призведе до можливості досягти найбільшої користі при лікуванні пацієнтів з інсультом