05.04.2019

Церебролізин® у лікуванні хвороби Альцгеймера легкого та середнього ступеня тяжкості

Група авторів на чолі з S. Gauthier провела метааналіз клінічних досліджень Церебролізину у пацієнтів, які страждають на легкий та середній ступінь тяжкості хвороби Альцгеймера (ХА). Результати метааналізу були представлені у журналі «Dement. Geriatr. Cogn. Disord.» (2015 рік, випуск 39).

У метааналіз були включені тільки рандомізовані подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження. Було вибрано 6 відповідних досліджень, у яких порівнювали вплив Церебролізину у дозі 30 мл на добу та плацебо. Середній вік пацієнтів – 72 роки, середній показник за шкалою MMSE варіювався від 15,7 до 21,6 бала.

Висновки метааналізу

Метааналіз продемонстрував сприятливий вплив Церебролізину у порівнянні з плацебо на глобальний клінічний стан та когнітивну функцію на 4-му тижні та через 6 місяців. Глобальна клінічна зміна продемонструвала статистичну значущість у короткостроковому аналізі (після 4 тижнів лікування), а також для довгострокового спостереження після 6 місяців. Це стосується OC-аналізу, а також LOCF-аналізу чутливості.

У довгостроковому аналізі когнітивної функції спостерігалася порівнянна вираженість ефекту, але не вистачало статистичної значущости. Було проведено метааналіз глобальної користі, що поєднує глобальні клінічні зміни та когнітивну функцію. Він продемонстрував статистично значущу перевагу препарату в порівнянні з плацебо у всі моменти часу. Дані ґрунтуються на проведенні OC-аналізу, а також LOCF-аналізу як альтернативи. Також глобальна користь після 1 місяця застосування була продемонстрована показником NNT (NNT = 7,1), після 6 місяців зафіксовано NNT = 7,0, що також демонструє глобальну користь.

Метааналіз безпеки показав, що у групі Церебролізину загальний показник передчасного припинення був нижчим, ніж у групі плацебо. Співвідношення користь/ризик можна вважати позитивним.

У статті S. Gauthier також порівняв результати свого метааналізу з результатами аналізу донепезилу та мемантину. Ефект від застосування Церебролізину знаходиться між менш вираженим ефектом прийому мемантину (SMD = 0,14) і більш вираженим ефектом від прийому донепезилу в дозі 10 мг (SMD = 0,5). Однак проблем безпеки при застосуванні Церебролізину виявлено не було, а аналіз донепезилу у дозі 10 мг показав суттєві проблеми безпеки препарату.

Наприкінці статті автори звернули увагу на необхідність продовження досліджень, присвячених оцінці ефекту Церебролізину, що чиниться на когнітивну функцію та щоденну діяльність при різноманітних типах деменції. Клініцисти повинні розглянути можливість застосування Церебролізину при лікуванні ХА. Автори згадали можливість комбінування препарату зі стандартними лікарськими засобами, такими як інгібітори ацетилхолінестерази