29.03.2019

Церебролізин® при травматичних ушкодженнях головного мозку

За даними ВООЗ, травматичні ушкодження головного мозку (ТПГМ) – поширена причина смертності та інвалідизації в осіб молодого віку. Тому актуально стоїть питання пошуку терапевтичних засобів, які мають позитивний ефект протягом хвороби. Ефективною у разі вважається стратегія обмеження вогнища ушкодження і запобігання, лікування вторинних ускладнень. Нейропротекція за допомогою Церебролізину має помітний клінічний ефект, тому дослідження препарату дуже важливі.

Дослідження

P.Conig et al. представили звіт про багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, яке провели в лікарнях Австрії, Чехії, Угорщини. Пацієнтів (44 особи) розділили на дві групи. У першій вводили 50 мл на добу Церебролізину, розведеного у розчині хлориду натрію до отримання 100 мл на додаток до базисної терапії. У другій групі вводили 100 мл плацебо на додаток до базисної терапії. Курс лікування – 21 день. Стан хворих оцінювався за шкалою коми Глазго (ШКГ) та шкалою CGI. По Syndrom-Kurztest - SKT оцінювалися когнітивні можливості.

Результати

За ШКГ група Церебролізину статистично значуще випередила контрольну за показниками «словесна відповідь», «рухова відповідь» та «ступінь пригнічення свідомості». Також в основній групі була відзначена позитивна динаміка змін свідомості/неспання. Ремісія під впливом препарату наставала набагато швидше. За шкалою SKT також було відзначено різницю між групами терапії. Позитивні результати для когнітивних здібностей (здатність говорити, реакція на команди) спостерігалися переважно у групі Церебролізину.

Висновок

Лікування ТПГМ передбачає стабілізацію пошкоджених нейронів та подальше забезпечення ефективної реабілітації. Фармакологічна підтримка при реабілітації є вкрай важливою. І саме Церебролізин® здатний стимулювати процеси репарації та надати позитивний ефект під час реабілітації.

Ці дослідження підтвердили ефективність Церебролізину. Під час випробування було відзначено швидше відновлення пацієнтів, які перебували у групі прийому Церебролізину. Однак вибірка дослідження була невеликою, тому результати вимагають додаткового підтвердження у більш масштабному дослідженні