02.04.2019

Церебролізин® при судинній деменції

Пошук потенційних препаратів, які б використовувалися для лікування судинної деменції (СД) – завдання першорядної важливості. Як можливі препарати розглядали блокатори кальцієвих каналів, цитиколін, інгібітори ацетилхолінестерази, але вони не показали достатньої ефективності. Церебролізин®, який є нейропептидним препаратом, що імітує дію нейротрофічних факторів, може стати препаратом, що має позитивний вплив на когнітивну сферу пацієнтів з легкими та помірними формами СД.

Дослідження

Визначення ефективності лікування Церебролізином при СД було основною метою рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження Guekht A. У дослідження було включено 242 пацієнти, яких розділили на дві групи, Церебролізину та плацебо, з рівною кількістю учасників. Група плацебо отримувала 100 мл фізіологічного розчину раз на добу та терапію ацетилсаліциловою кислотою. Група Церебролізину отримувала терапію ацетилсаліциловою кислотою та Церебролізин® у дозі 20 мл, який розводили у фізіологічному розчині до одержання розчину 100 мл. Терапія проводилася 5 днів на тиждень протягом 4 тижнів. Після лікування робилася перерва протягом 2 місяців. Потім курс терапії повторювався. Усього було здійснено 40 інфузій.

Обстеження пацієнтів проводилося до дослідження, на 28-й день, на 84-й день, 112-й день та 168-й день, який був останнім днем ​​дослідження.

Первинні показники ефективності

Первинними показниками ефективності були значення за шкалою ADAS-cog+. Максимальний бал за шкалою ADAS-cog+ - 85. Високі бали свідчать про когнітивні порушення. До 24-го тижня дослідження зміна межі середньої порівняно з вихідним рівнем становила 10,6 бала у групі Церебролізину та 4,4 бала у групі плацебо. В обох групах помітно покращення когнітивних функцій, але виділяється перевага Церебролізину. Різниця порівняно з плацебо становить 6,2 бала.

Також до первинних показників ефективності належать тест CIBIC+. Він передбачає опитування пацієнтів та осіб, які доглядають хворих. На основі опитування формується лікарське враження про зміну перебігу хвороби. CIBIC+ має 7-бальну шкалу: 4 бали – немає змін; 5, 6, 7 балів - помітне погіршення; 3, 2, 1 бал - помітне покращення. CIBIC+ до 24-го тижня порівняно з вихідним рівнем показав, що у більшості пацієнтів у групі Церебролізину (75,3% проти 37,4% у групі плацебо) спостерігалося поліпшення.

Вторинні показники ефективності

За шкалами MMSE Церебролізин® перевищував плацебо з різницею в 1,486 бала. Оцінка за шкалою ADCS-ADL (спільне дослідження хвороби Альцгеймера – повсякденна активність пацієнтів) також показало перевагу Церебролізину з різницею меж середніх 6,325 бала. Тест побудови маршруту показав різницю меж середніх – 15,312, тест малювання годинника – 0,917 бала.
В рамках цього дослідження серйозних побічних ефектів, пов'язаних із прийомом препарату, не виявлено. Частота побічних ефектів, пов'язаних із терапією, була низькою. Лікування переносилося добре та в рамках дослідження визнано безпечним.

Висновок

Результати дослідження свідчать про ефективність Церебролізину, що призначається у дозі 20 мл на добу, при лікуванні пацієнтів з легкою та помірною СД. Позитивний ефект терапії зберігався щонайменше 24 тижні, поліпшення тривало щонайменше 8 тижнів після припинення активної терапії