24.03.2019

Церебролізин®. Клінічне застосування при інсульті

Завдання терапії при інсульті – знизити смертність та інвалідизацію хворих. Сучасний стандарт допомоги у цьому випадку включає організоване лікування, реперфузію, ранню мобілізацію. Лікарська терапія згідно з сучасним підходом має бути націлена на різноманітні патологічні механізми. Мультимодальні засоби здатні захистити клітини мозку від вторинних ушкоджень та смерті, стимулювати природне відновлення.

Церебролізин® – це мультимодальний нейропептидний препарат, який здатний імітувати дію природних нейротрофічних факторів (НТФ). Він стимулює нейропротекцію та нейрорепарацію, що призводить до відновлення мозку після інсульту. Препарат збільшує нейросудинну перфузію, підвищує цілісність гематоенцефалічного бар'єра, регулює процеси апоптозу. Також він посилює природні процеси відновлення нейроваскулярної одиниці, процеси ангіогенезу та нейрогенезу.

Клінічна ефективність Церебролізину

Прийом Церебролізину здатний покращити функціональне відновлення, запобігти розвитку деменції, прискорити ранню мобілізацію, підвищити частоту виживання. Описані властивості Церебролізину підтверджені у низці досліджень. Спільна терапія Церебролізину та рекомбінантного тканинного активатора плазміногену (rt-PA) теж ефективна та доцільна. У дослідженні Lang було виявлено перевагу комбінованої терапії (Церебролізин® вводили у дозі 30 мл) порівняно з монотерапією rt-PA. Комбінована терапія розширювала можливості тромболізису, зменшувала неврологічні порушення, прискорювала ранню мобілізацію, підвищувала виживання після інсульту.

Згідно з дослідженням Ladurner 2005 року, Церебролізин® прискорює відновлення рухових і когнітивних функцій, повсякденної активності. Найбільш відчутна різниця між групою, що отримувала препарат та плацебо, була відзначена у перші 3 дні після інсульту. Отже, пацієнти, які приймають Церебролізин®, здатні раніше розпочати участь у реабілітаційній програмі.

У дослідженні CASTA были були отримані дані, що свідчать про те, що Церебролізин® здатний підвищити частоту виживання та покращити функціональне відновлення. Він покращує реабілітацію хворих, які перенесли тяжкий інсульт. Також препарат здатний перешкоджати розвитку когнітивних порушень. Дані досліджень підтверджувалися у кількох метааналізах.

Виходячи з даних випробувань та метааналізів, препарат безпечний, якщо його приймати згідно з інструкцією. Застосовуючи Церебролізин® разом з антидепресантами, інгібіторами моноаміноксидази, слід зменшити дозу антидепресанту, щоб уникнути небажаних явищ.

Застосовувати Церебролізин® при інсульті рекомендується якомога раніше. При гострій фазі лікування слід розпочинати протягом 6 годин. Якщо терапія стосується фази реабілітації, її слід почати відразу після виходу з гострої фази. У повній версії документа подані докладні рекомендації щодо застосування та дозування Церебролізину