08.04.2019

Безпека та ефективність Церебролізину в ранній відновлювальний період після інсульту

Метою даного метааналізу було підтвердження або спростування даних, отриманих у дослідженнях CARS-1 і CARS-2. Тому для метааналізу було підібрано дослідження з дизайном, ідентичним зазначеним вище дослідженням. Всі дослідження, що використовуються в метааналізі, були рандомізованими, плацебо-контрольованими клінічними з використанням ідентичної методології. Вони оцінювали дію Церебролізину в дозі 30-50 мл, терапія тривала щонайменше тиждень, а лікування розпочинали не пізніше ніж через 72 години після інсульту.

У метааналіз включили дослідження Qaragozli, CASTA, CERELYSE-I, CARS-1, CARS-2, MRI-1, MRI-2, дослідження Amiri-Nikpour et al., Xue et al. У метааналізі наведено дані 1879 пацієнтів. У разі недостатності даних проводилося перенесення вперед даних останнього спостереження для їхнього заміщення. Ефективність оцінювалася за NIHSS на 30-й (або 21-й) день. Статистичний аналіз проводився за допомогою тесту Вілкоксона – Манна – Вітні (ВМУ).

Сильною стороною метааналізу є однорідність та послідовна перевага препарату у ранньому відновленні неврологічних функцій, а також найбільша кількість включених досліджень Церебролізину на 2017 рік, використання індивідуальних даних пацієнтів, отриманих у рамках більшості досліджень. Згідно з аналізами чутливості основний результат підтверджено, а завдяки аналізу з послідовним виключенням одного спостереження, було продемонстровано надійність позитивних результатів метааналізу.

Результати та висновки

Метааналіз підтвердив висновки досліджень CARS-1 та CARS-2, показавши позитивні результати Церебролізину щодо раннього неврологічного відновлення. Поєднання 9 досліджень показало перевагу препарату над плацебо (МУ = 0,60). Найкраще Церебролізин проявив себе у лікуванні пацієнтів з високим ступенем тяжкості інсульту на початковому рівні (оцінка за шкалою NIHSS). На 90-й день при оцінці за модифікованою шкалою Ренкіна також відзначено статистично значущу перевагу Церебролізину у пацієнтів із середнім та тяжким ступенем інсульту. У плані безпеки Церебролізин показав сприятливе співвідношення користь/ризик. Безпеку препарату можна порівняти з плацебо, але є тенденція до зниження смертності.

Автори метааналізу наголосили на необхідності подальших клінічних досліджень, які зможуть отримати більше доказів ефективності Церебролізину після виписки (на 90-й день після інсульту). Тому необхідно провести триваліші дослідження, які передбачають повторні цикли лікування Церебролізином