15.07.2020

РЕНЕСАНС НЕЙРОПРОТЕКЦІЇ ПІД ЧАС РЕКАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Нещодавно опубліковані результати дослідження ESCAPE-NA1 (Hill et al., 2020) відродили спільний інтерес до використання нових та вже наявних нейропротекторів, таких як Церебролізин®, у лікуванні гострого інсульту.

Цей інтерес посилюється також завдяки розвитку методів діагностики, зокрема нейровізуалізації, постійним змінам методології клінічних випробувань та створенню високоефективних стратегій реканалізації, які допомагають лише певним групам пацієнтів, які перенесли інсульт.

Переоцінка концепції нейропротекторного лікування, яке часто не виправдовувало надмірно високих очікувань у ході минулих досліджень, є важливим завданням для виявлення найкращих кандидатів для нейропротекції після ішемічного інсульту, що ґрунтується на доказовій базі.

Результати цього та інших досліджень доводять, що Церебролізин® є найбільш ефективним з усіх доступних методів нейропротекції, особливо у поєднанні з реканалізаційною терапією.

Більше інформації на цю тему у відео на міжнародному сайті про Церебролізин® >>>