02.07.2024

Огляд, у якому Церебролізин® визнано цитопротекторним і нейрогенеративним препаратом для лікування вторинних ушкоджень після ЧМТ

Тяжка черепно-мозкова травма (ЧМТ) є як особистою, так і соціально-економічною трагедією через високі витрати на лікування та реабілітацію і втрату продуктивності. Посттравматична якість життя часто суттєво погіршується порушеннями, що обмежують рухливість, а також загальними когнітивними та емоційними розладами. Початкові травматичні ураження зазвичай викликають вторинні ушкодження, які призводять до подальших функціональних порушень.

Огляд Trimmel et al. показує ранні стадії лікування тяжкої ЧМТ, зосереджуючись на сучасних фармакологічних варіантах запобігання та лікування вторинних пошкоджень.

Церебролізин® визнано цитопротекторним та нейрорегенеративним препаратом для лікування тяжкої ЧМТ.

Огляд стосується наступних моментів:

Пояснюються механізми дії Церебролізину та його ефекти.

Показано раннє клінічне покращення результатів в когнітивній та емоційній сфері внаслідок лікування Церебролізином.

Акцентується увага на включенні Церебролізину до канадської настанови ERABI з рівнем доказовості 1в для покращення функції уваги у пацієнтів із ЧМТ середнього та тяжкого ступеня.

Наголошується на тому, що Церебролізин®  є першим рекомендованим нейротропним лікарським засобом.

Враховуючи масштаби особистої та соціально-економічної трагедії, яку представляє тяжка ЧМТ у всьому світі, огляд приходить до висновку, що слід докласти більше зусиль для покращення прогнозу для переважно молодих пацієнтів із цим захворюванням.

Додаткове лікування церебропротекторним лікарським засобом Церебролізин® є доцільним варіантом для лікування пацієнтів, які страждають на ЧМТ.

Крім того, статус Церебролізину як надійної та заснованої на доказах опції в лікуванні ЧМТ ще більше підкреслюється його нещодавнім включенням до високоповажних на міжнародному рівні канадських рекомендацій INCOG. Це схвалення підкреслює зростаючий консенсус у медичній спільноті щодо ефективності Церебролізину у покращенні результатів лікування пацієнтів із ЧМТ.

ПОВ'ЯЗАНІ ФАЙЛИ