10.09.2021

Церебролізин покращує цілісність гематоенцефалічного бар’єра (ГЕБ)

Тромболізис із використанням внутрішньовенного рекомбінантного тканинного активатора плазміногену (rtPA) є сучасним золотим стандартом для лікування гострого ішемічного інсульту.

Проте існує також і ризик такого лікування: у 2–7 % пацієнтів, які отримують rtPA протягом рекомендованого часового вікна (4,5 години), відбувається геморагічна трансформація.

Хоча користь від лікування rtPA значно перевищує ризик кровотечі, залишається питання, чи можна цей ризик ще більше зменшити?

В недавно опублікованому дослідженні вчені з The Henry Ford University (м. Детройт, США) оцінили чи має Церебролізин® сприятливий вплив у цій галузі.

Було продемонстровано, що rtPA та фібрин викликають підвищення кількості прозапальних і прокоагулянтних білків та зменшують рівень білків щільного контакту в ендотеліальних клітинах. Прозапальні та прокоагулянтні білки, включаючи HMGB1, TNF, ICAM1 та NFkB, руйнують ГЕБ. Білки щільного контакту, в тому числі ZO-1, оклюдин та клаудин-5, мають вирішальне значення для формування та підтримки цілісності ГЕБ. Таким чином, rtPA збільшує проникність ГЕБ та ризик геморагічної трансформації.

Сприятливі ефекти Церебролізину:

У клітинах, оброблених Церебролізином, було виявлено значне зниження прозапальних та прокоагулянтних білків, поява яких викликана впливом rtPA та фібрину.

Крім того, Церебролізин® значно збільшує кількість білків щільного контакту.

Таким чином, Церебролізин® зменшує проникність ГЕБ більш ніж на 50% і робить його знову щільним!

Ці дані показують, яким чином Церебролізин® покращує цілісність ендотеліальних клітин мозку. Церебролізин® протидіє негативному впливу rtPA та фібрину шляхом зменшення кількості прозапальних і прокоагулянтних білків, а також збільшення рівня білків щільного контакту.


Матеріал на цю тему >>>