27.04.2021

Актуальна міжнародна конференція

21-23 квітня пройшла XXII Міжнародна науково-практична конференція «Мультимодальні механізми профілактики, патогенезу та терапії цереброваскулярних і серцево-судинних захворювань».

Організатори – Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України, Асоціація кардіоневрологів України.

На конференції було розглянуто низка важливих проблем.

Серед важливих виступів слід назвати наступні:

«Інноваційний прорив в терапії хвороби Паркінсона» – проф. Карабань І.М. (Київ)

«Мозковий інсульт і пандемія Covid-19» – проф. Міщенко Т.С. (Харків)