Фахова школа «Нейропротекція в інтенсивній терапії» (17.06.2021)