Церебролизин: видео

Церебролізин: реабілітація після інсульту. Факти та дослідження

Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II. В.В. Білошицький, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"

Аудіо-дискусія з актуальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії. «Інтенсивна терапія ГПМК»

Эффективность и безопасность Церебролизина в нейровосстановлении после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Результаты исследования CAPTAIN II. Интервью проф. Мурешану

Интервью с доктором Винклером

Уникальность Церебролизина

ДЭП и когнитивные расстройства

Фильм «Нейротрофическая активность Церебролизина»

Фильм «Нейрореабилитация после инсульта»

Фильм «Церебролизин и восстановление после инсульта (CARS)»

Фильм «Реабилитация после инсульта»Научные дебаты «Нейротрофическая терапия постинсультных депрессий: PRO and CONTRA»Лекция доктора Винклера

Интервью проф. Борнштейна (CASTA)

Интервью проф. Мурешану