23.05.2018

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Іновації в анестезіології та інтенсивній терапії»

Організаторами проведення заходу були Асоціація Анестезіологів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО, Департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації, КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». Конференція проходила при підтримці Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ». До участі в заході були запрошені анестезіологи, травматологи, хірурги, нейрохірурги, неврологи, терапевти та лікарі загальної практики-сімейної медицини.

Основними питаннями, які розглядались на конференції, були обмін досвідом, обговорення сучасного стану служби анестезіології та інтенсивної терапії в Україні та перспективи її розвитку, практичні питання у лікуванні хворих, обмін досвідом у анестезіології та інтенсивної терапії.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Олег Анатолійович Лоскутов  виступив з доповідью: «Феномен Лазаря: очевидне, але неймовірне» феномен Лазаря визначається як відновлення спонтанної циркуляції (ROSC) після завершення серцево-легеневої реанімації (СЛР) або без неї, яке відбулося в середньому через 10 хв після завершення СЛР. У доповіді було актуалізоване питання про важливість діагностики та лікування порушення когнітивних функцій у пацієнтів після оперативних втручань з використанням наркозу. Олег Анатолійович доповів присутнім про доказову базу Церебролізина, яка основується на результатах багатьох рандомізованих, плацебоконтрольованих, подвійно сліпих досліджень. Так, у мета-аналізі 9 клінічних досліджень, який був опублікований в листопаді 2017 року, прийняло участь 1879 пацієнтів. Метою данного метааналізу була відповідь на питання: «Чи може застосування Церебролізину покращити раннє відновлення після інсульту?». Результати дослідження продемонстрували достовірну перевагу Церебролізину у ранньому неврологічному відновленні після ішемічного інсульту за шкалами NIHSS та mRS при використані у добовій дозі 20- 30 мл.

Доповідь викликала великий інтерес і дискусію серед присутніх.