27.09.2018

Науково-практична конференція нейрохірургів

5-7 вересня 2018 року у м. Вінниця відбулася Науково-практична конференція ассоціації нейрохірургів України з міжнародною участю: «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт». Вінниця у ці дні гостинно прийняла більше ніж 300 фахівців з різних регіонів України. Відкрилася конференція вітальним словом директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Євгенія Георгійовича Педаченко, що свідчить про її важливість та актуальність.

7 вересня компанія «ЕВЕР Нейро Фарма» мала честь запросити всіх до участі в сателітному симпозіумі «Реабілітація хворих з мозковим інсультом». В рамках симпозіуму відбулася презентація спільного проекту – спеціального випуску Українського нейрохірургічного журналу разом з Journal of Neurosurgery (США), який присвячений питанням нейрореабілітації. Це видання в Україні здійснилося завдяки плідній співпраці Асоціації нейрохірургів України та компанії «ЕВЕР Фарма», відомого та постійного спонсора багатьох освітніх, наукових та інформаційних проектів, а також завдяки допомозі та активній участі великого друга української нейрохірургії професора Джеймса Рутки.
Директор з наукової роботи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», доктор медичних наук, Вадим Васильович Білошицький у своїй доповіді на тему: «Реабілітація після захворювань і травм ЦНС: нейрохірургічна ініціатива» розглянув питання та закцентував на важливості нейрореабілітації у пацієнтів після перенесених інсультів та ЧМТ, проблемах з якими стикається доктор-нейрохірург та шляхи їх вирішення, обговорив сучасний стан надання допомоги та її етапність. У своїй доповіді Вадим Васильович детально освітив сучасні доказові дані щодо фармакологічних концепцій лікування ЧМТ. Так, одним з підходів, що найбільш активно вивчається, є мультимодальний. Такий підхід забезпечує одночасну терапевтичну дію на декілька критичних патогенетичних механізмів. Зокрема, нейротрофічна терапія, що здатна модулювати ендогенні процеси захисту та репарації нейрональних структур, розглядається як одна з найбільш безпечних та ефективних. Нейротрофічний препарат Церебролізин довів свою безпеку та позитивний вплив на покращення функціональних виходів після ЧМТ та інсульту в форматі доказової медицини. Кілька рандомізованих контрольованих клінічних досліджень продемонстрували клінічно значущу здатність Церебролізину прискорювати когнітивне відновлення пацієнтів після ЧМТ. Так, корисним та актуальним є клінічний досвід Румунії, де, зокрема, в стандарт лікування ЧМТ різного ступеню тяжкості в якості ад’ювантної терапії включено Церебролізин, ефективність якого в покращенні виходів лікування підтверджено, в тому числі, великим (7800 пацієнтів) національним когортним дослідженням.

Жвавий інтерес викликала доповідь д.м.н, проф. Московко Сергія Петровича, завідувача кафедри нервових хворіб ВНМУ ім. Пирогова, на тему: «Перебіг відновного процесу після інсульту і застосування тромболітичної  терапії». Професор поділився власними результатами дослідження, яке було проведено на базі інсультного відділення  ВОПНЛ ім. Ющенка. У дослідження було включено три групи пацієнтів з ішемічним інсультом по NIHSS більше 12, загальною кількістю 280. Згідно дизайну: 1-а група отримувала лише тромболітичну терапію, 2-а група тромболітик + Церебролізин 20 мл, 3-я група тромболітик + Церебролізин 30 мл. Оцінка результатів проводилась по шкалі NIHSS, mRS та індексу Бартел на момент закінчення лікування та на 90-й день. Сергій Петрович вкотре наголосив на чергових перевагах застосування Церебролізину в лікуванні гострого ішемічного інсульту: у пацієнтів, які отримували Церебролізин у дозі 30 мл були значно кращі показники загального відновлення та зменшувався показник інвалідизації, що суттєво покращує подальше життя та активність.

Цікавою, з точки зору залучення світового досвіду лікування, була доповідь к.м.н., радника Адміністрації Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичних операцій, Голика Володимира Анатолійовича, на тему: «Нейрореабілітація в Україні: українські перспективи в світлі міжнародної співпраці та чинного законодавства». Володимир Анатолієвич розказав про кроки, які на даний час робить Україна в цьому напрямку: започаткування на рівні МОЗ програми по реабілітації відповідно світовій програмі «Покращення життя для людей з обмеженими можливостями».

Як завжди неординарною та контроверсійною була лекція д.м.н., професора, завідувача кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Чабана Олега Созонтовича на тему: «Когнітивна та психологічна реабілітація після інсульту та ЧМТ». У своїй доповіді, Олег Созонтович наголосив на важливих психологічних аспектах реабілітації, яка полягає у допомозі пацієнту знаходження та відновлення вірної самооцінки свого фізичного та душевного стану, зверненні та залученні психологічних амортизаційних факторів, формуванні ефективної прихильності до лікування. На нейропсихологічних аспектах стимуляції BDNF, і нарешті - на позитивній зміні якості.

Усі слухачі сателітного симпозіуму компанії (близько 100 учасників) «ЕВЕР Фарма» активно сприйняли важливість на сьогоднішній день в Україні впровадження в етапність лікування пацієнта з гострими судинними захворюваннями та ЧМТ, процесу нейрореабілітації, яка в комплексному підході якісно покращує життя та діяльність пацієнтів.