22.07.2019

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція у Трускавці

22-24 квітня 2019 року у Трускавці відбулася ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології», організована за підтримкою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова, ДУ «Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України». В конференції приймали участь понад 500 лікарів - практикуючі неврологи, лікарі загальної практики з України, Грузії, США, Казахстану, Польщі та Вірменії.

Головуючими конференції були академік НАМН України Безруков В.В., академік НАМН України Лазоришинець В.В., член-кореспондент НАМН України Кузнецова С.М.

На конференцію зібралося. Протягом трьох днів учасники мали змогу слухати цікаві їм лекції по інтенсивній терапії, аутоімунних захворюваннях, нейрореабілітації і ЧМТ, але, звичайно, найбільше тем було присвячено церебро-васкулярній патології та порушенню когнітивних функцій.

Тема когнітивних порушень в аспектах сучасних методів терапії була розкрита Міщенко Тамарою  Сергіївною, доктором медичних наук, професором, керівником кафедри клінічної неврології Харківського Національного університету, Головним науковим співробітником ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

У доповіді особливу увагу звернено на нові Австрійські клінічні рекомендації по реабілітації після інсульту, в яких Церебролізин - єдиний рекомендований препарат для нейрорегенеративної терапії, ефективність якого ґрунтується на доказовій базі.

Вчений секретар Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарева, доцент Віктор Олександрович Холін доповів присутнім сучасні підходи к лікуванню деменції, акцентував увагу аудиторії  на необхідності застосування Церебролізину в дозі 30 мл, ефективність якої в покращенні когнітивних функцій, якості повсякденного життя та функціональної незалежності пацієнтів була доведена в міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях. Також Віктор Олександрович поділився з аудиторією новиною про Мемопрув - новий інноваційний біотехнологічний продукт, першу в світі біологічно активну суміш нейропептидів з клінічно доказаною ефективністю при порушенні когнітивних функцій, уваги та концентрації при стресі, перевтомі та у осіб похилого віку. В клінічних дослідженнях було продемонстровано достовірний клінічний ефект – покращення по шкалі ADAS-cog вже після першого місяця застосування.