Клинические протоколы

Огляд рекомендацій щодо відновлення верхньої кінцівки після інсульту Німецького товариства з реабілітації (DRNR, 2020)

Парез верхньої кінцівки – набільш поширене ускладнення після гострого інсульту. Геміпарез є одним з найбільш важливих предикторів інвалідності після інсульту, який визначає довгострокову непрацездатність пацієнтів. Функція верхньої кінцівки також визначає подальшу незалежність пацієнта в повсякденному житті.

Церебролізин рекомендований до призначення якнайшвидше (від 24 до 72 годин після інсульту) на протязі 21 дня внутрішньовенно в доповненні до стандартної програми реабілітації (рівень доказовості 1в, рекомендації grade B; строгий консенсус).

Скачати документ українською (NEW) >>>

Скачати документ англійською >>>

Інформація німецькою

Огляд рекомендацій Австрійської асоціації з боротьби з інсультом (ASS, 2018)

Пропонуємо до вашої уваги рекомендації Австрійської асоціації з боротьби з інсультом (ASS, 2018) щодо постінсультної нейрореабілітації пацієнтів.

Австрійська асоціація з  боротьби з інсультом (ASS, 2018) розробила рекомендації щодо постінсультної нейрореабілітації пацієнтів.

Реабілітація після інсульту — це цілеспрямований процес, що дає пацієнтові змогу досягти найкращого фізичного, когнітивного, емоційного, соціального та  функціонального рівня діяльності (рівень А).

Тому відповідні заходи слід починати якомога раніше (протягом 24–48 годин) після інсульту (рівень B) із залученнями міждисциплінарної професійної команди у спеціалізованому медичному закладі (рівень А).

Існують лікарські засоби, які можуть мати значущу роль у медикаментозній нейропротекції. Наприклад, є окремі докази ефективності препаратів леводопи (Scheidtmann et al., 2001) та селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (Gu et al., 2018) (клас ІІ–ІІІ, рівень В і С).

Наразі наявні підтвердження позитивного ефекту церебролізину (30 мл протягом 3-х тижнів або довше) під час реабілітації (клас ІІ, рівень B).

Цей лікарський засіб може суттєво пришвидшити відновлення рухових розладів верхніх кінцівок після інсульту (Bornstein et al., 2018; Muresanu et al., 2016; Guekht et al., 2017).

Скачати «Рекомендації щодо нейрореабілітації пацієнтів після інсульту» >>>

 

Деменция. Медикаментозное лечение. Совместное заключение – Последние достижения 2015.

Председатель редакционной коллегии: Штатный проф.университета, многократ. почет. д-р мед. Зигфрид Каспер, приват-доцент, д-р Михаэль Райнер.

Деменция относится к самым частым психиатрическим заболеваниям пожилых людей и в возрасте от 95 до 99 лет достигла уже 45%. Возраст однозначно является важнейшим фактором риска наступления данного заболевания, и расходы увеличиваются с возрастанием степени тяжести заболевания и необходимостью стационарного ухода. В последнее время значительно увеличилась информация о причинах и возможностях лечения деменции, в частности, после введения современных лекарственных препаратов для ее лечения. Разъяснение симптоматики и течения заболевания важно для родственников страдающих деменцией, чтобы скорректировать ожидания и достичь адекватной оценки в оценке симптоматики.

Настоящее совместное заключение является обновленной версией опубликованной в 2006 г. статьи и рассматривает различные аспекты деменции, включая диагностику и дифференциальную диагностику, а также уделяется особое внимание лечению медикаментозными препаратами.

Загрузить документ полностью >>>


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДЕМЕНЦІЯ)
ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства охорони здоров’я України 19.07.2016 No 736

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги (УКПМД) «Деменція», розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини, розглядає особливості діагностики та лікування, а також догляду за пацієнтами з деменцією в Україні з позиції забезпечення наступності етапів медичної допомоги. УКПМД розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Деменція» з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах – третинних джерелах медичної інформації, а саме:

1. NICE CG42 «Dementia. Supporting people with dementia and their carers in health and social care», 2015

2. Consensus Statement "Dementia 2010" of the Austrian Alzheimer Society 3. Fourth Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia, 2014

4. Recommendations of the 4th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia (CCCDTD4), 2012

5. Everybody’s Business – Integrated mental health services for older adults: a service development guide, NHS 2005

Завантажити документ повністю (формат *pdf) >>>

 

Церебролизин® - рекомендован для лечения деменции

Г) Інші препарати для лікування деменції

Церебролізин® може застосовуватися при непереносимості або передбачуваній неефективності лікування у випадках легкої і помірно важкої деменції після спроб лікування пацієнта інгібіторами АХЕ або у випадках помірної тяжкості деменції після лікування мемантином.