Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
13.10.2016

Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів із бойовими травматичними ураженнями головного мозку

Категория: Черепно-мозговые травмы

Останнім часом спостерігається зростання частоти бойової черепно-мозкової травми (БЧМТ) у результаті бойових дій у зонi АТО. Когнітивна реабілітація хворих iз гострими травматичними ураженнями головного мозку, а саме ЧМТ, тісно пов’язана з іншими напрямками реабілітації, включаючи медикаментозну та фізичну терапію, інтеграцію пацiєнта в суспільство, психологічну та просвітницьку роботу з членами його родини. Неадекватне та несистематичне лікування хворих із такими розладами часто є основною причиною тривалої декомпенсації захворювання, що значно погіршує рівень життя пацієнтів та знижує ефективність їх праці.

Метою нашої роботи була оптимізація лікувальної тактики, а саме когнітивної реабілітації хворих із наслідками закритої БЧМТ середнього ступеня тяжкості на підставі вивчення клініко-когнітивних змін. Нами було обстежено 28 пацієнтів віком від 20 до 45 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділеннях нейротравми та нейрореабілітації ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ), із наслідками закритої БЧМТ (середнього ступеня тяжкості з давністю захворювання від 3 місяців до 1,5 року (шифр діагнозу за МКХ-10 - Т90)).

Усім пацієнтам на 1-й та 14-й день лікування проводилися клініко-неврологічні, інструментальні, нейропсихологічні обстеження. Усі хворi разом із препаратом Церебролізин 20,0 в/в краплинно отримували загальноприйняту симптоматичну терапію. Висновки: порушення когнітивних функцій є невід’ємною складовою клінічних наслідків закритої БЧМТ. Використання в лікувальній тактиці препарату Церебролізин у пацієнтів із наслідками БЧМТ середнього ступеня тяжкості покращує відновлення порушених неврологічних функцій, зокрема когнітивних.


Initiates file downloadЗавантажити статтю повністю (формат *pdf) >>>