Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
02.07.2014

Коментар до статті Zhang L., Chop M., Meler D.H. et al. "Сигнальный путь sonic hedgehog определяет Церебролизин-индуцированное улучшение неврологических функций после инсульта"

Категория: Инсульт

(Міжнародний неврологічний журнал. - 2013. - 7 (61)).

автори: Московко С.П., Московко Г.С., м. Вінниця

Причин, що слугували поштовхом для написання цього коментаря, було декілька. По-перше, ми були приємно здивовані тим, наскільки швидко вітчизняний фаховий журнал відгукнувся на появу статті в журналі Stroke в липні 2013 р. та розмістив її на своїх сторінках (самі ми знайомилися з роботою ще в додрукованому варіанті - DOI:10. 1161/STROKEAHA. 111.000831).

По-друге, дослідження високого рівня і з дуже елегантним дизайном присвячене надзвичайно актуальній проблемі відновлення морфології та функції мозку при гострих ураженнях, зокрема при інсульті. Це доволі суперечлива проблема, щодо якої існує безліч поглядів, концепцій тощо. Нарешті, публікація в клінічному журналі роботи переважно біологічного спрямування (це треба всіляко вітати!) може викликати певні труднощі в читача щодо розуміння суті та значення отриманих результатів.

Тому ми вирішили дати певні роз’яснення й викласти власний погляд на дані, наведені авторами згаданої публікації.

Насамперед слід акцентувати увагу на концептуальних положеннях, з огляду на які висвітлюються тенденції відновлення функцій мозку при ушкодженні. Ідеться про наявний неонейрогенез, що лежить в основі феномену репарації мозку, його морфофункціональної адаптації, регенерації, а також клінічної реабілітації. Цей базовий механізм сьогодні не викликає сумнівів майже ні в кого.

Але уявлення про неонейрогенез як основу репарації ще не стало звичним та поширеним.


Завантажити статтю (формат *pdf) >>>