Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
27.05.2013

Чинний локальний протокол надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА у спеціалізованому медичному закладі третинного рівня

Категория: Инсульт

Клочко В.Л. (головний лікар), Височанська Т.Г. (завідуюча відділенням), Височанський О.В., Вознюк Л.В., Гельман Г.Г., Капітанчук І.В., Карпенко Н.В., Коробчук Н.В., Костенко Т.В., Матіюк С.І., Паненко Є.В., Смотрицька Т.В., Московко С.П.

Інсультне відділення КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка»

Вихід сучасних національних клінічних настанов щодо ведення хворих із мозковим інсультом у 2012 році, розроблених робочою групою МОЗ України та Українською асоціацією з боротьби з інсультом (УАБІ), став знаковою подією для неврологів та лікарів загальної практики - сімейної медицини. Документ максимально відповідає поточним вимогам і заснований на принципах доказової медицини, зрозумілий та всеохоплюючий. Керуючись ним, лікарі не тільки мають можливість надавати найбільш обґрунтовану та якісну допомогу пацієнтам, але й отримують нагоду контролювати свої дії, аналізувати їх та наслідки, убезпечують себе від прикрих помилок і якоюсь мірою захищають себе від необґрунтованої (здебільшого непрофесійної) критики.

Саме всім перерахованим цілям і слугує вторинний документ - локальний протокол надання допомоги, що регламентує імплементацію національних клінічних настанов в умови конкретного закладу охорони здоров’я, з усіма індивідуальними особливостями (рівень надання допомоги, обладнання, організація та кваліфікація персоналу тощо). Розроблений нами локальний протокол (КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка») апробований уже протягом кількох років й оновлюється раз на рік не тільки за умови змін чинних регламентуючих документів, але і у зв’язку з накопиченням практичного досвіду, повсякденної діяльності. Локальний протокол слугує і контрольним еталоном при оцінці якості надання допомоги - ступінь відповідності реальних дій у тому чи іншому випадку вимогам протоколу, кількість відхилень та їх обґрунтування в розрахунку на одного пролікованого пацієнта, з відношенням цих критеріїв до показників наслідків інсульту тощо.

Важливо, що дотримання вимог протоколу поступово усвідомлюється персоналом як неформальне: вони бачать об’єктивні переваги в тому, щоб звертатись до  документа в процесі роботи, звіряти свої дії з ним і в разі необхідності коригувати їх. Тому, маючи власний позитивний досвід такої роботи, ми вирішили оприлюднити цей практичний документ для ознайомлення та обговорення широким загалом спеціалістів. Будемо вдячні за зауваження і пропозиції, які, сподіваємось, дадуть змогу покращити нашу роботу.


Initiates file downloadЧитать/скачать документ полностью (формат *PDF)