Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
26.06.2017

VI З’їзд нейрохірургів України

Категория: Мероприятия

14-16 червня 2017 р. у Харкові - місті з багатою й яскравою історією відбувся VI З’їзд нейрохірургів України - один з найвизначніших заходів, що відбувається раз на п’ять років і охоплює широке коло фахових питань, зокрема, численні теоретичні і практичні аспекти нейрохірургії, неврології, травматології, онкології, судинних захворювань, патології дитячого віку, реаніматології, реабілітації тощо. На цьому форумі з міжнародною участю були розглянуті найважливіші аспекти сучасної нейрохірургії, які стосуються також неврологів, ортопедів-травматологів, радіологів, онкологів, судинних хірургів та інших спеціалістів. Традиційна наукова програма з’їзду була представлена усними та стендовими доповідями, а також тематичними лекційними виступами вітчизняних і зарубіжних фахівців. В конференції прийняли участь 350 делегатів з усіх куточків України, а також представники США, Єгипту, Румунії, Молдови та інших країн.

В рамках Сателітного симпозіуму компанії «ЕВЕР Фарма», який був присвячений питанням сучасної реабілітації, відбулася презентація спільного проекту - спеціального випуску Українського нейрохірургічного журналу з Journal of Neurosurgery (США), який присвячений судинним захворюванням. Це видання в Україні здійснилося завдяки плідній співпраці Асоціації нейрохірургів України та компанії ЕВЕР Фарма, відомого спонсора багатьох освітніх, наукових та інформаційних проектів. Цей проект відбувся завдяки допомозі та активній участі великого друга української нейрохірургії - професора Джеймса Рутки.

Заступник директора Інституту нейрохірургії, д.м.н. Вадим Васильович Білошицький детально освітив сучасні доказові дані щодо фармакологічних концепцій лікування ЧМТ. Так, одним з підходів, що найбільш активно вивчаються, є мультимодальний. Такий підхід забезпечує одночасну терапевтичну дію на декілька критичних патогенетичних механізмів при травмі головного мозку. Зокрема, нейротрофічна терапія, що здатна модулювати ендогенні процеси захисту та репарації нейрональних структур, розглядається як одна з найбільш безпечних та ефективних. Нейротрофічний препарат Церебролізин довів свою безпеку та позитивний вплив на покращення функціональних виходів після ЧМТ в форматі доказової медицини. В 2010 році ERABI, канадська проектна група вивчення клінічних доказів при ЧМТ, рекомендувала Церебролізин до клінічного використання при ЧМТ. Кілька рандомізованих контрольованих клінічних досліджень продемонстрували клінічно значущу здатність Церебролізину прискорювати когнітивне відновлення пацієнтів після ЧМТ. Так, корисним та актуальним є клінічний досвід Румунії, в стандарт лікування ЧМТ різного ступеню тяжкості в якості ад’ювантной терапії включено Церебролізин, ефективність котрого в покращенні виходів лікування підтверджено великим національним когортним дослідженням, в якому прийняли участь більше 7 тисяч пацієнтів.

У своїй доповіді Вадим Васильович зробив акцент на власний досвід в використанні Церебролізину. Було проведене клінічне дослідження, у якому взяли участь 28 хворих віком від 20 до 45 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділеннях нейротравми та нейрореабілітації ДУ ”Інститут Нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України” м. Київ із наслідками закритої бойової ЧМТ середнього ступеня тяжкості з давниною від 3 місяців до 1,5 років, та 10 практично здорових осіб, які становили контрольну групу, віком від 20 до 40 років.
Усім хворим та контрольній групі на 1-й та 14-й день лікування проводилися наступні обстеження: клініко-неврологічні, інструментальні (ЕЕГ та когнітивні викликані потенціали КВП), нейропсихологічні (тест MMSE, тест запам’ятовування 10 слів, методики Векслера, таблиці Шульте). Усі пацієнти разом із Церебролізином 20 мл в\в крапельно отримували симптоматичну терапію. Вплив травматичного ураження головного мозку, а також структурних та функціональних змін головного мозку при віддалених наслідках бойової ЧМТ залежить не тільки від ступеня тяжкості травми, а й від комплексу патогенетичної терапії в гострому періоді ЧМТ, у тому числі із застосуванням мультимодальних нейротрофічних засобів (Церебролізин), здатних прискорювати природні процеси нейровідновлення, а також зменшувати вторинні ураження нейронів. Нейрорегенеративна дія цих засобів полягає у підсиленні нейрональної пластичності та нейрогенезу через нейротрофічні сигнальні шляхи. Нейропротективний ефект, що також модульований шляхом нейротрофічного сигналінгу, спрямований на переривання гіпоксичного каскаду та оксидантного стресу; активації мікроглії та пов’язаного з нею дисбалансу цитокінів, імунних зсувів, місцевого запалення, порушень мікроциркуляції, трофічної дисфункції та апоптозу.
Використання в лікувальній тактиці препарату Церебролізин у хворих із наслідками БЧМТ середнього ступеня тяжкості покращує відновлення когнітивних функцій.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України по спеціальності «неврологія» доктор медичних наук, професор Тамара Сергіївна Міщенко доповіла делегатам про сучасний стан допомоги хворим з інсультом. У 2016 році кількість хворих на церебральній інсульт в Україні дорівнювала 97 805, з яких 33 % - люди працездатного віку, померло 33 753 пацієнтів. Дуже важливим для нашої країни залишається питання покращення допомоги хворим з інсультом, що зробить можливим зменшення смертності та інвалідності. В 2015 році Європейським товариством боротьби з інсультом був ініційований проект ESO-EAST, головною метою якого стала оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з інсультом в країнах Східної Європи. В Україні був розроблений стратегічний план по реалізації цього проекту в період 2015-2020 р., розроблено керівництво по використанню регістру RES-Q, збір даних у якому відбувся у березні 2017 року, що дало можливість для аналізу роботи кожного інсультного відділення і якості надання медичної допомоги в масштабах України.

В своїй доповіді професор Міщенко також висвітила останні дані з досліджень нейропротекторних препаратів. В мультицентровому рандомізованому подвійному сліпому дослідженні CERELYSE (W.Lang et al., 2012) оцінювалась безпечність та ефективність комбінації альтеплази та Церебролізину в лікуванні гострого ішемічного інсульту. Застосування Церебролізину при тромболітичній терапії визнано безпечним та здатним прискорювати раннє відновлення (кращий ефект на 2, 5, 10 та 30 день). В національних рекомендаціях США по лікуванню ішемічного інсульту (Рекомендації AHA/ASA 2013) Церебролізин вказано як препарат з доказаною нейропротекторною дією, здатний покращувати результати лікування.

Про перспективи реформування системи надання реабілітаційної допомоги в Україні доповів присутнім Володимир Анатолійович Голік, директор школи реабілітаційної медицини Українського Католицького Університету, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України по спеціальності «реабілітація», кандидат медичних наук. Послуги реабілітації традиційно надаються у курортному середовищі, необхідно створювати цілісну систему надання реабілітаційних послуг, яка буде покривати всі рівні та фази надання допомоги, реабілітаційні послуги недоступні багатьом особам, які їх потребують. Для надання цих послуг на сучасному рівні необхідні зміни медичних закладів, відділення відновного лікування можуть використовуватись як основа для впровадження палат гострої реабілітації. Для цього слід розширити та підсилити існуючі медичні заклади мультидисциплінарними реабілітаційними командами. Фізіотерапевтичні та відділення відновного лікування можуть стати основою для заснування реабілітаційних закладів підгострого етапу. Важливою умовою для успішної реабілітації являється застосування нової терапевтичної концепції - комбінованої реабілітації з використанням препаратів з доведеною ефективністю та безпекою. Так, у рандомізованому плацебо-контрольованому сліпому мультицентровому дослідженні CARS (Cerebrolysin and Recovery after Stroke) було проаналізовано вплив Церебролізину на реабілітацію моторної функції верхніх кінцівок. Отримані дані доказують позитивний вплив Церебролізину на функціональні та загальні результати ранньої реабілітації пацієнтів після інсульту. Продемонстровано позитивний вплив раннього початку комбінованої реабілітації з застосуванням Церебролізину протягом 21 дня в дозі 30 мл на добу: на 88% краще відновлювалась моторна функція по шкалі ARAT, в три рази більше пацієнтів досягали повної функціональної незалежності, раннє функціональне відновлення відбувалося вже з 14 доби, знизився рівень постінсультної депресії.

Усі доповіді викликали живий інтерес аудиторії.