Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
06.10.2015

Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування гліом мозку»

Категория: Мероприятия

16-18 вересня 2015 року у Львові під егідою Асоціації нейрохірургів України та Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова НАМН України відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання лікування гліом мозку». Захід зібрав понад 300 нейрохірургів з усієї країни. Програма конференції складалася з організаційних, клінічних та суто хірургічних напрямків.

Доповідь головного фахівця МОЗ України з нейрохірургії, директора Інституту нейрохірургії, академіка НАМН України, професора Є.Г. Педаченка проінформувала учасників про стратегічні напрямки подальшого розвитку нейрохірургічної служби. Вдосконалення нейрохірургічної допомоги має бути підтримано державною політикою та цільовими програмами, що включають підвищення якості оснащення та організаційного забезпечення нейрохірургічних кліник, а також забезпечення професійного розвитку лікарів. В рамках реформування системи охорони здоров’я в сучасних умовах особливого значення набуває не тільки організація лікування, але й належне відновлення нейрохірургічних пацієнтів, забезпечення належної якості життя та їх соціальної активності. В цьому напрямку передбачається створення на базі крупних нейрохірургічних центрів відділень нейрореабілітації, зокрема – в Інституті нейрохірургії ім. Ромоданова. Якість життя пацієнта, його ефективна медична та соціальна реабілітація вважатимуться важливим критерієм якості нейрохірургічної галузі України.

Велику увагу вітчизняних нейрохірургів викликала сесія по черепно-мозковій травмі, в рамках якої було розглянуто актуальні та перспективні підходи до діагностики та лікування травматичного пошкодження головного мозку. Сприяла цьому особлива актуальність цієї проблеми в умовах військових дій на сході країни.

Перший доповідач, заступник директора Інституту нейрохірургії, д.м.н. В.В. Білошицький детально освітив сучасні доказові дані щодо  клінічних концепцій лікування ЧМТ. Так, одним з підходів, що найбільш активно вивчаються, є мультимодальний. Такий підхід забезпечує одночасну терапевтичну дію на декілька критичних патогенетичних механізмів при травмі головного мозку. Зокрема, нейротрофічна терапія, яка здатна модулювати ендогенні процеси захисту та репарації нейрональних структур, розглядається як одна з найбільш безпечних та ефективних. Нейротрофічний препарат Церебролізин довів свою безпеку та позитивний вплив на покращення функціональних виходів після ЧМТ в форматі доказової медицини. В 2010 році ERABI, канадська проектна група вивчення клінічних доказів при ЧМТ, рекомендувала Церебролізин до клінічного використання при ЧМТ. Кілька рандомізованих контрольованих клінічних досліджень продемонстрували клінічно значущу здатність Церебролізину прискорювати когнітивне відновлення пацієнтів після ЧМТ. Вадим Васильович вважає ці клінічні дані такими, що заслуговують на особливу увагу нейрохірургів.

Наступний доповідач, заступник директора Інституту нейрохірургії, д.м.н. А.П. Гук зосередився на аналізі наявних та перспективних підходів до стандартизації допомоги хворим з травматичним пошкодженням головного мозку. Андрій Петрович зауважив про корисний та актуальний клінічний досвід Румунії, де, зокрема, в стандарт лікування ЧМТ різного ступеню тяжкості в якості ад’ювантної терапії включено Церебролізин, ефективність якого в покращенні виходів лікування підтверджено, в тому числі, великим (7 800 пацієнтів) національним когортним дослідженням.

Ю.Є. Педаченко, ст. науковий співробітник Інституту нейрохірургії, детально розглянув патогенетичні та клінічні фактори при вогнепальних пораненнях голови. Окрему увагу доповідач приділив організації допомоги та досвіду інших країн в боротьбі з їх ускладненнями та віддаленими наслідками.
Зав. кафедрою нейрохірургії НМАПО, член-кор НАМН України, професор М.Є. Поліщук окремо зупинився на питанні ефективної нейропротекції та нейрореабілітації при травматичних пошкодженнях головного мозку. Окрім заходів інтенсивної терапії та нейрохірургічних втручань, кардинально важливим для результатів лікування є боротьба з вторинними нейрональними пошкодженнями та ранній старт нейрорегенераційних процесів в мозку. Мультимодальна нейротрофічна терапія Церебролізином, на думку Миколи Єфремовича, довела свою клінічну ефективність при нейротравмі. Безпеку препарату Церебролізин доведено в  рандомізованих клінічних дослідженнях та підтверджено більш ніж 40-річним досвідом використання. При цьому, професор Поліщук зауважив, що клінічна безпека та ефективність деяких препаратів з декларованою нейропротекторною дією, зокрема, кортексину та інших російських препаратів, не підтвержена на належному сучасному рівні.

Конференція визнана важливою подією для української нейрохірургії. Наступний захід, що відбудеться в 2016 році, планується присвятити питанням травматичного пошкодження головного мозку, стандартизації та підвищенню ефективності лікування цієї патології.