Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
23.03.2016

Науково-практична конференція у Харкові

Категория: Мероприятия

17-18 березня 2016 року у Харкові за сприянням Міністерства охорони здоров’я України та Інституту неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти фармакотерапії захворювань нервової системи». Конференція освітила широке коло проблемних питань профілактики, діагностики та лікування різної неврологічної патології. Генеральним спонсором виступила компанія «ЕВЕР ФАРМА». Захід зібрав близько 300 лікарів-неврологів з усієї України.

Приводимо тези деяких важливих доповідей.

1. Т.С. Міщенко. «Стан неврологічної захворюваності в Україні. Можливості покращення результатів лікування». 17.03.2016.
Неврологічна патологія займає одне х ведучих місць в рейтингу глобальної захворюваності та причин смерті. Покращення здоров’я населення, зменшення соціального тягаря від, насамперед, цереброваскулярних та нейродегенеративних захворювань є головними завданнями неврологічної галузі на сучасному етапі. Удосконалення рівню медичної допомоги передбачає сполучення організаційних, клінічних та реабілітаційних програм. Зокрема, с 2015 року Україна разом з іншими східноєвропейськими країнами та Європейською інсультною організацією (ESO) приймає участь у міжнародному проекті ESO-EAST. Метою цього проекту є підвищення якості медичної допомоги при гострому інсульті. Проект спрямований на навчання фахівців європейським лікувально-діагностичним стандартам, створенню національних інсультних реєстрів та розвитку мережі інсультних блоків. За даними доказової медицини та міжнародних рекомендацій, Інсультний блок є найбільш впливовим чинником для позитивного виходу пацієнта після інсульту.

Інші чинники – реперфузійна терапія та рання реабілітація. Саме рання системна відновна терапія, що починається з перших годин інсульту, вважається найбільш перспективним напрямком покращення результатів лікування та зменшенню інвалідності хворих. Це є доведений факт, затверджений у сучасній інсультології великими клінічними дослідженнями.

Велику увагу приділяють результатам нового мультицентрового рандомізованого клінічного дослідження CARS, щойно опубліковано у ведучому американському журналі  “Stroke”.  Дослідження довело, що комбінація стандартної реабілітаційної терапії з Церебролізином достовірно покращує відновлення моторики верхньої кінцівки – на 88% за оцінкою ARAT. Крім того, така комбінація забезпечує більш ранній початок реабілітації (вже на 14 день, ефект триває до 90-го дня), втричі більше пацієнтів відновлюється до повної функціональної незалежності (за mRS). Доза Церебролізину – 30 мл щодоби, 21 день, починаючи в межах перших 24-72 годин захворювання. Дослідження CARS показує, що навіть в умовах звичайного відділення, за умовах раннього початку реабілітаційної терапії в комбінації з тривалим введенням Церебролізину, хворі здатні відновлятися в рази ліпше.

2. Л.А. Дзяк. «Когнітивна реабілітація пацієнтів після ЧМТ».
Значне зростання черепно-мозкової травми в Україні обумовлено, в першу чергу, тривалими бойовими діями на сході країни. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова весь період з початку АТО є на передньому краю надання спеціалізованої допомоги пораненим бійцям, волонтерам, біженцям. Неврологічна та нейрохірургічна служби накопили величезний досвід  у лікування травм та поранень, окрема, головного мозку.

Оскільки основний контингент пацієнтів є молоді та активні люди, що вимагають в подальшому повернення до повноцінного життя, то найбільшу увагу потрібно приділяти їх реабілітації , насамперед – когнітивній.

Відновлення когнітивних функцій після ЧМТ вважається критично важливим завданням, отже ризик розвитку деменції, хвороби Альцгеймера  у таких хворих значно підвищується. Це вже не кажучи про постравматичну депресію, ПТСР тощо.

Звертає увагу кілька великих клінічних досліджень впливу Церебролізину на відновлення когнітивних функцій після ЧМТ. Зокрема, два останні систематичні огляди канадської проектної групи ERABI (за 2010 та 2013 роки), на основі доказових робіт професора Альвареса (Іспанія) рекомендують використовувати Церебролізин саме для покращення функціональних виходів та зменшення ризику когнітивних розладів після ЧМТ. В 2015 році опубліковано цікаве ретроспективне дослідження, виконане групою румунських авторів на чолі з професором Мурешану. На обсязі оцінки виходів майже 8 тисяч (!) пацієнтів із ЧМТ різного ступеню важкості автори довели, що використання Церебролізину в дозі 20-30мл на добу об’єктивно покращує результати лікування за оцінкою по шкалі виходів Глазго (GOS). Причому, чим важче травма та більше доза Церебролізину, тим функціональний вихід був краще. До речі, Церебролізин в Румунії є стандартизованою ад’ювантною терапією багато років. Клініка професора Дзяк також широко використовує Церебролізин у відновній терапії хворих з ЧМТ легкого та середнього ступеню.

3. В.М. Міщенко. «Сучасне бачення стандартного лікування деменції. Світовий досвід та українські реалії».
Глобальна проблема деменції з кожним роком набуває все більшої драматичності, оскільки, через старіння населення, частка дементних хворих зростає у арифметичній прогресії. Так, якщо  зараз у світі деменцію діагностовано у 47 млн людей, то у 2050 році прогнозується 131,5 млн пацієнтів! 60% цих випадків реєструється у «бідних країнах». Тому сучасні стандарти попередження, діагностики та лікування деменції різної етіології та форм є найбільш перевірених шляхом до боротьби з цією проблемою.

Станом на сьогодні майже закінчений клінічний протокол та настанова по деменції, розроблений експертної групою на чолі проф. Міщенко. Протокол створено на базі  Британських, Канадських та Австрійських рекомендацій з урахуванням останніх доказових даних та особливостей національної практики. Терапія розподіляється та базову та додаткову. До базової терапії, включено препарати АХЕ та NMDA-блокатори (мемантин). До додаткової – Церебролізин, який має потужну базу клінічних доказів щодо застосування при судинній деменції та хворобі Альцгеймера, а також рекомендується Австрійським Консенсусом Товариства Альцгеймера як безпечний та ефективний при ХА. Два мета-аналізи (2007 та 2015 років) та позитивний систематичний огляд у Кохранівський бібліотеці (2013) потверджують клінічну обґрунтованість використання Церебролізину у якості «хворобо-модифікуючої терапії» при легко-помірних ступенях деменції. Церебролізин достовірно покращує когнітивні функції та подовжує період незалежного існування хворих.