Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
05.10.2016

Конференція нейрохірургів: огляд виступів

Категория: Мероприятия

На конференції нейрохірургів України "Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи", яка проходила в місті Кам’янець-Подільський, було багато цікавих і корисних для нейрохірургів виступів.

Заступник директора Інституту нейрохірургії, д.м.н. В.В Білошицький детально освітив сучасні доказові дані щодо фармакологічних концепцій лікування ЧМТ. Так, одним з підходів, що найбільш активно вивчаються, є мультимодальний. Такий підхід забезпечує одночасну терапевтичну дію на декілька критичних патогенетичних механізмів при травмі головного мозку.

Зокрема, нейротрофічна терапія, що здатна модулювати ендогенні процеси захисту та репарації нейрональних структур, розглядається як одна з найбільш безпечних та ефективних.

Нейротрофічний препарат Церебролізин довів свою безпеку та позитивний вплив на покращення функціональних виходів після ЧМТ в форматі доказової медицини. В 2010 році ERABI, канадська проектна група вивчення клінічних доказів при ЧМТ, рекомендувала Церебролізин до клінічного використання при ЧМТ. Кілька рандомізованих контрольованих клінічних досліджень продемонстрували клінічно значущу здатність Церебролізину прискорювати когнітивне відновлення пацієнтів після ЧМТ.

Так, корисним та актуальним є клінічний досвід Румунії, де, зокрема, в стандарт лікування ЧМТ різного ступеню тяжкості в якості ад’ювантной терапії включено Церебролізин, ефективність котрого в покращенні виходів лікування підтверджено, в тому числі, великим (7800 пацієнтів) національним когортним дослідженням.

Завідуюча відділенням нейрореабітації д.м.н. Ірина Володимірівна Степаненко доповіла про власний досвід в використанні Церебролізину. Було проведене клінічне дослідження, у якому взяли участь 28 хворих віком від 20 до 45 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділеннях нейротравми та нейрореабілітації ДУ ”Інститут Нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України” м. Київ із наслідками ЗБЧМТ (середнього ступеня тяжкості з давниною БЧМТ від 3 місяців  до 1,5 років (шифр діагнозу за МКХ-10 - Т90), та 10 практично здорових осіб, які становили контрольну групу, віком від 20 до 40 років.

Усім хворим та контрольній групі на 1-й та 14-й день лікування проводилися наступні обстеження: клініко-неврологічні, інструментальні (ЕЕГ та когнітивні викликані потенціали КВП), нейропсихологічні (тест MMSE, тест запам’ятовування 10 слів, методики Векслера, таблиці Шульте). Усі пацієнти разом із Церебролізином 20,0 в/в крапельно отримували загальноприйняту симптоматичну терапію. Вплив травматичного ураження головного мозку, а також структурних та функціональних змін головного мозку при віддалених наслідках БЗЧМТ залежить не тільки від ступеня тяжкості травми, а й від комплексу патогенетичної терапії в гострому періоді ЧМТ, у тому числі із застосуванням мультимодальних нейротрофічних засобів (Церебролізин), здатних прискорювати природні процеси нейровідновлення, а також зменшувати вторинні ураження нейронів. Нейрорегенеративна дія цих засобів полягає у підсиленні нейрональної пластичності та нейрогенезу через нейротрофічні сігнальні шляхи. Нейропротективний ефект, що також модульований шляхом нейротрофічного сігналінгу, спрямований на переривання гіпоксичного каскаду та оксидантного стресу; активації мікроглії та пов’язаного з нею дисбалансу цитокінів, імунних зсувів, місцевого запалення, порушень мікроциркуляції, трофічної дисфункції та апоптозу.

Використання в лікувальній тактиці препарату Церебролізин у хворих із наслідками БЧМТ середнього ступеня тяжкості покращує нейровідновлення, зокрема когнітивних функцій.