Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
18.06.2015

IV з’їзд сімейних лікарів України 11–12 червня 2015

Категория: Мероприятия

Чотириста лікарів загальної практики з’їхалися до Полтави на IV-й з’їзд сімейних лікарів України.

Впродовж 11-12 червня медики мали змогу ознайомитись з організацією, фінансуванням, правовими аспектами та оцінкою якості роботи лікаря загальної практики, медичними аспектами найбільш розповсюджених захворювань лікарської практики: СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання, наркоманія, цукровий діабет та ін.

Була можливість також спільно обговорити актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на основі Загальнодержавної програми розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини.

Міщенко В.М. (Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України) в своїй доповіді «Когнітивні розлади в практиці сімейного лікаря: сучасні аспекти діагностики та лікування» висвітлив актуальність проблеми когнітивної дисфункції в практиці сімейного лікаря, її вплив на здоров’я нації, сучасні підходи до її профілактики, діагностики та терапії.

В аспекті лікування доповідач окремо зупинився на мультимодальній стратегії, яка передбачає паралельний стимулюючий вплив на захист нервових клітин від ушкоджуючих факторів (нейропротекція) та на відновлення функціональної структури нейронної мережі (нейрорегенерація) за рахунок покращення нейромедиаторної трансмісії.

Далі доповідач детально зупинився на використанні нехолніергічних препаратів, зокрема Церебролізину, унікального нейротрофічного препарату з мультимодальною дією.

Безпека клінічного використання препарату доведена результатами досліджень ефективності та безпеки Церебролізину ("Профиль безопасности Церебролизина данные из клинических исследований деменции и инсульта"). Позитивний вплив Церебролізину на функціональні ісходи інсульту, ЧМТ та деменції доведений великою кількістю рандомізованих клінічних досліджень.

Церебролізин є ефективний у використанні як у гострому періоді, так і в період реабілітації, його ефект полягає в більш швидкому зменшенні неврологічного дефіциту та когнітивної дисфункції.

В.М. Міщенко особливо наголосив на дотриманні принципів доказовості при виборі терапії та на небезпеці поліпрагмазії. Тількі ці принципи здатні забезпечити безпеку та ефективність лікування.