Внимание!

Информация на сайте доступна только для специалистов здравоохранения.

Пожалуйста, подтвердите, что Вы являетесь специалистом здравоохранения.

ВНИМАНИЕ! Компания снимает с себя ответственность за предоставление информации о рецептурном препарате в случае, если при подтверждении статуса специалиста сферы здравоохранения, лицо таковым не является.

Да, являюсь специалистом в области здравоохранения

Церебролизин, ЭВЕР
12.05.2016

IV навчальний курс Всесвітньої федерації нейрохірургів «Сучасні аспекти нейротравми»

Категория: Черепно-мозговые травмы

26-30 квітня 2016 року в Одесі під егідою Всесвітньої федерації нейрохірургів за сприянням Асоціації нейрохірургів України та Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова НАМН України відбувся 4-й Тренінговий курс «Сучасні аспекти нейротравми».

Цей навчальній захід спрямований на забезпечення українських нейрохірургів найсучаснішими клінічними даними для їх професійного вдосконалення. Лекторами Курсу, який традиційно відбувається в Одесі, є ведучі світові експерти з нейрохірургії.

Доповідь головного фахівця МОЗ України з нейрохірургії, директора Інституту нейрохірургії, академіка НАМН України, професора Є.Г. Педаченка проінформувала учасників про стратегічні напрямки подальшого розвитку нейрохірургічної допомоги при ЧМТ. З огляду на внутрішню ситуацію, тривалі бойові дії на сході Україні проблема нейротравми є вкрай актуальною.
Вдосконалення служби має бути підтримано державною політикою та цільовими програмами, що включають підвищення якості оснащення та організаційного забезпечення нейрохірургічних кліник, а також забезпечення професійного розвитку лікарів. В рамках реформування системи охорони здоров’я в сучасних умовах особливого значення набуває не тільки організація лікування, але й належне відновлення нейрохірургічних пацієнтів, забезпечення належної якості життя та їх соціальної активності. В цьому напрямку передбачається створення на базі крупних нейрохірургічних центрів відділень нейрореабілітації, зокрема – в Інституті нейрохірургії ім. Ромоданова. Якість життя пацієнта, його ефективна медична та соціальна реабілітація вважатимуться важливим критерієм якості нейрохірургічної галузі України.

В цілому доповідачі, серед яких були представники Бельгії, Швейцарії, Пакистану, Чехії, Південної Кореї, Хорватії, приділили багато уваги епідеміології та сучасним методам обстеження та лікування ЧМТ. При цьому українські лектори (Є.Г. Педаченко, В.І. Смоланка, А.П. Гук, М.Є. Поліщук, А.С. Сірко та інші) надали унікальні клінічні дані щодо лікування ЧМТ в Україні, зокрема, бойових пошкоджень.

Заступник директора Інституту нейрохірургії, д.м.н. В.В Білошицький детально освітив сучасні доказові дані щодо фармакологічних концепцій лікування ЧМТ. Так, одним з підходів, що найбільш активно вивчаються, є мультимодальний. Такий підхід забезпечує одночасну терапевтичну дію на декілька критичних патогенетичних механізмів при травмі головного мозку. Зокрема, нейротрофічна терапія, що здатна модулювати ендогенні процеси захисту та репарації нейрональних структур, розглядається як одна з найбільш безпечних та ефективних. Нейротрофічний препарат Церебролізин довів свою безпеку та позитивний вплив на покращення функціональних виходів після ЧМТ в форматі доказової медицини. В 2010 році ERABI, канадська проектна група вивчення клінічних доказів при ЧМТ, рекомендувала Церебролізин до клінічного використання при ЧМТ. Кілька рандомізованих контрольованих клінічних досліджень продемонстрували клінічно значущу здатність Церебролізину прискорювати когнітивне відновлення пацієнтів після ЧМТ. Вадим Васильович вважає ці клінічні дані такими, що заслуговують на особливу увагу нейрохірургів та перспективними з точки зору стандартизації допомоги хворим з травматичним пошкодженням головного мозку. Так, корисним та актуальним є клінічний досвід Румунії, де, зокрема, в стандарт лікування ЧМТ різного ступеню тяжкості в якості ад’ювантной терапії включено Церебролізин, ефективність котрого в покращенні виходів лікування підтверджено, в тому числі, великим (7800 пацієнтів) національним когортним дослідженням.

Навчальні курси WFNS міцно впливають розвитку галузі та професійного вдосконалення українських нейрохірургів. Дякуємо за такі блискучі можливості!